Galleri

 • Den er dramatiske økonomiske nedgangstider i Norge. Det begynner med at de store handelshusene i Drammen faller. Deretter følger Christiania, og frem mot 1830 har de fleste kjøpmenn og store handelshus på Østlandet og Sørlandet gått konkurs.

  Dermed blir toppen kakket av det gamle bysamfunnet. En hel samfunnsorden går i graven. De som overtar, danner ikke noe nytt patrisiat. I stedet blir handel og skipsfart spredt på en rekke ulike hender.

  Sosialt sett skjer det en nedjevning av den sosiale overklassen i østlands- og sørlandsbyene.

 • I Christiania blusser koleraepidemien fra forrige høst opp igjen. 1500 personer blir angepet. 817 dør. De elendige boforholdene blant almuen gjør at smitten brer seg raskt. Den kommer fra Drammen, ingenting blir gjort for å stanse sykdommen. Welhaven har sin studenthybel i naborommet til en bolig som blir benyttet som lasarett, og kloakken herfra passerer rett forbi rommet hans. Han er redd for å krepere, for han er ikke i særlig god form selv etter en harde vinteren. Men han kan ikke flytte, for han skylder husverten penger.

 • Dette året utgir Ivar Aasen boka Prøver af Landsmaalet i Norge. Boka inneholder først noen fortellinger på uliek bygdemål, og så kommer et knippe med normerte prøver av det han selv kaller "et mere almindeligt Folkesprog, ller, om man saa vil, af en ubestemt norsk Dialekt med enkelte Tillæmpninger, efter det gamle Sprog."

  Denne boka utgjør noe av en språkrevolusjon i Norge. Nå er landsmålet etablert, og en ny front er kommet til i språkstriden.

 • Hans Jæger blir født i Drammen. Familien flytter snart til Bergen, hvor han vokser opp. Faren er politifullmektig der. Senere skal han bli brigade- og garnisjonsauditør, deretter dispasjør, -- det betyr ekspert på havarier. Fritiden bruker han på å skrive en bok om barneoppdragelse. Målet med barneoppdragelsen er å skape størst mulig overenskomst mellom mennesets tenke- og handlemåte og den kristelige lære. Boken er først og fremst et oppdragende og belærende skriftstykke for hans hustru Othilia.

 • Bjørnstjerne Bjørnsons bror Carl Fredrik dør i Drammen. Han er 32 år gammel.