Dato
2 desember 1854

Hans Jæger blir født i Drammen. Familien flytter snart til Bergen, hvor han vokser opp. Faren er politifullmektig der. Senere skal han bli brigade- og garnisjonsauditør, deretter dispasjør, -- det betyr ekspert på havarier. Fritiden bruker han på å skrive en bok om barneoppdragelse. Målet med barneoppdragelsen er å skape størst mulig overenskomst mellom mennesets tenke- og handlemåte og den kristelige lære. Boken er først og fremst et oppdragende og belærende skriftstykke for hans hustru Othilia. Han bekymrer seg for en oppdragelse der moren ikke kan være fullt og helt til stede for barnet. Den moren som med kjærlig ømhet bærer den udelte omsorgen for sitt barn, skal ikke finne byrden tung, mener han. Men et skrikende barn som skriker uten noen ytre, påviselig grunn, skal heller ikke imøtekommes for mye av sin mor. Det er viktig at moren ikke lar seg lede av blind kjærlighet og begynner å adlyde sitt barn i stedet for å kreve lydighet av det. Da kan hun nemlig komme til å miste all kontroll over barnet.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bjørnstad, K. (2003). Jæger: en rekonstruksjon. Oslo, Aschehoug. s. 17

 

http://snl.no/.nbl_biografi/Hans_J%C3%A6ger/utdypning