Fra dato

Til dato

  • Camilla Colletts Amtmandens døtre, første del utkommer. Andre del kommer et halvt års tid senere. Romanen handler om to følsomme unge mennesker som gjennom en del frem og tilbake og langsom og nølende kommunikasjon om følelser og tanker kommer frem til at de elsker hverandre. I et kort øyeblikk får de hverandre, men så oppstår forviklinger gjennom at den unge kvinnen overhører en samtale den den unge mannen fresmstår som en Don Juan som kun er ute etter å forføre henne. Ingen av dem klarer å kommunisere om det som har skjedd, og den unge kvinnen blir forstenet av sorg og fortvilelse.

  • Hans Jæger blir født i Drammen. Familien flytter snart til Bergen, hvor han vokser opp. Faren er politifullmektig der. Senere skal han bli brigade- og garnisjonsauditør, deretter dispasjør, -- det betyr ekspert på havarier. Fritiden bruker han på å skrive en bok om barneoppdragelse. Målet med barneoppdragelsen er å skape størst mulig overenskomst mellom mennesets tenke- og handlemåte og den kristelige lære. Boken er først og fremst et oppdragende og belærende skriftstykke for hans hustru Othilia.

  • Ragnas Nielsens far har forlatt familien fullstendig på bar bakke. Han bruker opp alt han tjener på restauranter, og det er onkel Bernhard Dunker som nå må forsørge søsteren og barna hennes. Til å begynne med har Bernhard ikke villet ha noe å gjøre med det han kaller Minas "huslige jammer", men etter hvert får hans rettferdighetssans og juridiske skjønn ham til å gripe inn.

  • Karoline Reimers er en ung jente fra Bergen som tar dampbåten fra Bergen til Christiania for å bli skuespiller ved Christiania Norske Theater. Hun er nitten år gammel. Etter hvert skal hun komme til å få engasjement i Bergen, sin fødeby. Her forelsker hun seg i den flotte teatersjefen Bjørnstjerne. De skal komme til å bli forlovet. Det er Karoline som etter hvert skal komme til å bli fru Bjørnson.

  • Søren Kierkegaard publiserer avisartikkelen "Var Biskop Mynster et "Sandhedsvidne", et af "de rette Sandhedsvidner" -er dette Sandhed?"