Dato
1830

Knud Ibsen, Henrik Ibsens far, overtar Altenburggården (Skistredet nr. 20) i Skien, og flere andre eiendommer etter sin svigermor, herunder et brenneri. Altenburggården er et hus med mange og store stuer både nedenunder og ovenpå. Her blir det ført et stort selskapelig liv, med stadige middagsselskaper og musikalske sammenkomster. Særlig i markedstiden er det mye liv i huset.

Samtidig overtar Knud Ibsen forsørgeransvaret for de som bor her, det vil si svigermoren og svigerfarens søster, Christine Catharine Ploug, kjent som faster Ploug.

Henrik Ibsen er to år gammel nå, og familien han er født inn i befinner seg i sine velmaktsdager. I  samfunnet han vokser opp i er dessuten nesten alle i byen er i slekt med nesten alle -- og har vært det i generasjoner.

Knud Ibsen flytter handelsvirksomheten sin til Skistredet, og mye tyder på at han går over til å satse på produksjon av vin og brennevin. Brenneriet på Lundetangen er en svært god forretning. Det er ett av flere brennerier, og det nest største i Skien. Henrik Ibsen skal komme til å flytte hit til Altenburggården sammen med familien om et års tid.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Nasjonalbiblioteket (2005) Alt om Henrik Ibsen.

http://ibsen.nb.no/id/11111062.0

og

Nygaard, J. (2013). «-af stort est du kommen»: Henrik Ibsen og Skien. [Oslo], Centre for Ibsen Studies, University of Oslo. s. 117

og

http://snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Ibsen/utdypning