Dato
1859

Gustav Lammers utgir bladet Meddelelser til og fra de apostolisk-christelige Menigheder. Her hevder han at frimenigheter - over hele verden - er et Tidens Tegn" og frukt av en ny Aandens Udgydelse

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://nbl.snl.no/G_A_Lammers