Andre navn
Gustav Adolph Lammers
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
26 mai 1802
Fødselssted
Dødsdato
2 mai 1878
Dødssted

Galleri

 • Gustav Lammers, som skal bli en viktig vekkelsespredikant i Skien, blir født i København som sønn av en militær.

 • Gustav Adolph Lammers, som skal bli en viktig representant for vekkelsesbølgen som skal gå over Norge, blir født i København. Faren er militær, og familien skal komme til å bo mange steder i Norge etter hvert som han blir forflyttet i tjenesten.

 • Conradine Dunker er en kvinne i Christiania som sammen med sin familie og sine venner i Det dramatiske Selskab oppfører en komedie på fransk for kong Carl Johan. Conradine er en kvinne med et vinnende vesen, hun snakker utmerket fransk, og holder et stort hushold med en rekke venner og losjerende som elsker og dyrker henne. Alle barna i barneflokken hennes er begavete på hvert sitt vis; det males, synges, diktes rim, broderes, klippes og lekes. Og av og til til har Conradine audiens hos kongen, som det fortelles at hun har en viss innflytelse på.

 • Gustav Lammers er en ung mann som følger undervisningen ved Den kongelige tegne- og kunstskole i Christiania. Han har store tegneevner, og bor som losjerende hos familien Dunker, som synes godt om ham. Han skal med årene komme til å bli en innflytelsesrik vekkelsespredikant.

 • Gustav Lammers blir utnevnt til hospitalprest i Trondheim.

 • Gustav Lammers, som er prest i Trondheim, utgir Psalme-Skat, en samling av salmer hentet fra ortodoksiens og pietismens danske salmebøker.

 • Gustav Lammers, som har vært en av leieboerne i Conradine Dunkers hjem i Christiania, blir utnevnt til sogneprest i Bamble i Telemark. Her engasjerer han seg i både riks- og lokalpolitikken; han er stortingsmann 1839 og 1842 og ordfører i Bamble i flere år. Han er også arkitekt for nye Bamble kirke (1845) og maler korbildene.

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere. Etter hvert skal han komme til å bli mer og mer kritisk til kirkelige ordninger, og han refser folkelige forlystelser som dans og teater.

 • Gustaf Adolph Lammers er en 46 år gammel mann, dypt kunstnerisk begavet og interessert, som blir innsatt som sogneprest i Skien. Her kommer han raskt med i byens haugianske vekkelsesmiljø. Han er intens og alvorlig i sin prestetjeneste; idealet er trosekthet og trosalvor, han betoner gjenfødelsens nødvendighet. Mange reiser til Skien for å høre predikanten Lammers. Ibsens søster Hedvig er en av hans viktigste støttespillere. Etter hvert skal han komme til å bli mer og mer kritisk til kirkelige ordninger, og han refser folkelige forlystelser som dans og teater.

 • Gustav Lammers får bygget bedehus i Skien.

 • Gustav Lammers holder sin avskjedstale og fratrer sitt embete i Skien kirke. Etter å ha funnet sannheten er han blitt besværet" i samvittigheten. Han mener nå at statskirkens praksis er uforenlig med Guds ord, noe han utdyper i talen: Statskirken er ikke lenger Jesu Kristi sanne kirke. Forvaltningen av sakramentene og den påbudte absolusjon før nattverden er forkastelig; nattverden er nemlig bare for dem som i sannhet omvender seg til Gud – ikke for ubotferdige. Barnedåpen stred mot Kristi ord, mens konfirmasjonen leder til falske vitnesbyrd.

 • Gustav Lammers utgir bladet Meddelelser til og fra de apostolisk-christelige Menigheder. Her hevder han at frimenigheter - over hele verden - er et Tidens Tegn" og frukt av en ny Aandens Udgydelse

 • Gustav Lammers avgår som forstander av Den frie apostolisk-christelige Menighed og vender tilbake til statskirken.

 • Gustav Lammers, vekkelsespredikanten som har laget bølger blant de kristne i hele landet, og dannet sin frikirkemeninghet, søker prestekall i Den norske kirke igjen, etter alle stridighetene i frikirkemiljøet. Han bekjenner sin tidligere "Selvraadighed og Vildfarelse". Han skal aldri komme til å få noen ny fast stilling i statskirken, men bestyrer Brunlanes sognekall en kort periode. Lammers skal komme til å tilbringe mange av sine siste år på reiser i utlandet. Han kommer blant annet til å tilbringe mye tid sammen med Henrik Ibsen.

 • Gustav Lammers, den innflytelsesrike predikanten som har skapt så store bølger i norsk kirkeliv, blir begravet i Skien.

 • Gustav Lammers, den innflytelsesrike predikanten som har skapt så store bølger i norsk kirkeliv, blir begravet i Skien.

 • Amalie Müller oppdager ar Erik har reist fra byen tilbake til København uten å ta farvel med henne. Hun er knust, hun kan ikke fatte at han kan ha gjort noe slikt mot henne; at han, da han kysset henne der ute i entreen for ikke lenge siden, visste at det var for siste gang.  Avreisen har kommet altfor brått på henne.

  Da det gikk opp for henne hva som hadde skjedd, skar det som en kniv gjennom hjertet. Hun trodde hun skulle dø, skriver hun til ham. Hele kvelden har hun måtte være som Nora i Et dukkehjem; danse tarantellaen. Hun har drukket noe sterkt for å holde ut.