Dato
1816

Conradine Dunker, som er viktig kulturpersonlighet i Christiania, oppfører sammen med sin familie og  venner i Det dramatiske Selskab  en komedie på fransk for kong Carl Johan. Conradine er en kvinne med et vinnende vesen, hun snakker utmerket fransk, og holder et stort hushold med en rekke venner og losjerende som elsker og dyrker henne.Alle barna i barneflokken hennes er begavete på hvert sitt vis; det males, synges, diktes rim, broderes, klippes og lekes.

Og av og til til har Conradine audiens hos kongen, som det fortelles at hun har en viss innflytelse på. Hun kommer fra den velansette og innflytelsesrike Hansteen-familien (moren er født Treschow), og elsker å spille teater. Hennes mann er en kverulantisk, begavet og sær figur som ofte har store økonomiske bekymringer.

Conradines seks barn får være med å spille teater. En av dem er Vilhelmine, som selv skal komme til å bli en sterk og betydningsfull skikkelse i Christianias kulturliv. Hun skal komme til å bli nesten hundre år gammel, og i det meste av sitt voksne liv leve og arbeide sammen med sin datter Ragna Nielsen med undervisning og omsorg for barn. Og hun skal komme til å bli en viktig morsfigur for Amalie Müller (senere Amalie Skram) under hennes år som separert kvinne i hovedstaden.

Men det vet hun ikke nå. Nå spiller hun teater samen med moren. En av leieboerne i familien er Gustav Lammers, som skal komme til å bli en innflytelsesrik vekkelsespredikant, og blant annet øve stor innflytelse på Henrik Ibsens familie i Skien.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Lorenz, A. and B. Bergan (1996). Forstandens lys og hjertets varme: Conradine Dunker og Vilhelmine Ullmann : kvinnesilhuetteri slektsramme. Oslo, Aschehoug. s. 62

http://www.nb.no/nbsok/nb/3783a1efb09ae0145f908d108cf4524f.nbdigital?lang=no#65