Fra dato

Til dato

 • Johan Ernst Welhaven er prest for de spedalske i Bergen, og kjent som en kjærlig og populær mann som preker på en måte som bergenserne kan forstå. Han har stor omsorg for de spedalske, inviteter dem hjem til seg, og krever at barna (han har elleve) skal sitte ved bordet sammen med dem, og vise dem respekt. En av sønnene hans er Johan Sebastian Welhaven. Når det i pressen kommer diskusjon om de spedalske skal gå med slør for ikke å støte byens borgere på grunn av sitt deformerte utseende, prostererer han mildt, men bestemt. I år offentliggjør han en avhandling om forholdene ved St.

 • Conradine Dunker, som er viktig kulturpersonlighet i Christiania, oppfører sammen med sin familie og  venner i Det dramatiske Selskab  en komedie på fransk for kong Carl Johan. Conradine er en kvinne med et vinnende vesen, hun snakker utmerket fransk, og holder et stort hushold med en rekke venner og losjerende som elsker og dyrker henne.Alle barna i barneflokken hennes er begavete på hvert sitt vis; det males, synges, diktes rim, broderes, klippes og lekes.

 • I Danmark er det økonomiske nedgangstider. Pengevesenet har brutt sammen og statsbankerotten er en kjensgjerning. København mister sin betydning som handelslivets sentrum, nå er det Hamburg som tar føringen.

  Dette året kommer en første bølge av fallitter; 39 handelshus går konkurs. Senere skal det bli flere.

 • I København fins det i disse årene ingen toaletter. Man har små skur i gården som kalles «privéter». De er som regel bygget på en muret sjakt, som langsomt blir fylt fra latrinen. Noen ganger i året kommer «nattmannen» med sine folk og tømmer innholdet over i vognen sin. Da gjelder det å ha vinduene lukket og stille et fat med smørbrød og snaps ut til folkene, slik at man har mulighet til å få gjennomført operasjonen med så få ulemper som mulig. Innholdet i vognene blir kjørt over Knippelsbro og Christianshavn til terrenget utenfor Amagerport, hvor det blir lesset av.

 • H.C. Andersen er en gutt i Odense som opplever at prins Christian og prinsesse Caroline Amalie flytter inn på Odense Slot. Hele byen står på hodet med festligheter og fyrverkeri. Hans mor blir ansatt på slottet som vaskekone, så også Hans Christian får sin gang der, og det er nettopp noe for ham. Han deltar sammen med den lille prinsen Fritz i lek i slottsgården, og sørger for å ta seg godt ut når kongefamilien sitter på terrassen og ser på. Han begynner å skrive på et nytt stykke, en tragedie, men hvordan taler man ved hoffet? Hva sier egentlig en konge?

 • Nicolai Wergeland utgir Danmarks politiske Forbrydelser imod Kongeriget Norge, delvis bygd på det rene oppspinn.

 • Johan Sebastian Welhaven er ni år gammel og har begynt på katedralskolen i Bergen. Han setter pris på morsmålslæreren, farens gamle venn Lyder Sagen som får stor innflytelse på hans syn på diktning i unge år. Sagen tolker Homer for sine elever, gir dem innblikk i dansk og tysk litteratur, og skjerper deres sans for språk og form. Bare i denne lærerens timer blomstrer Welhaven. Gjennom det meste av skoletiden ellers skal både rektor og lærere klage over hans plagsomme munnbruk og manglende flid.

 • Georg Brandes' far Herman Cohen Brandes blir født i en jødisk familie i København.

 • Det norske Storting tillater produksjon og salg av brennevin. Det er ikke uvanlig at elever kommer beruset på skolen. Også blant soldatene er det mye fyll, og mye bruk av prostituerte.