Dato
1816

Johan Ernst Welhaven er prest for de spedalske i Bergen, og kjent som en kjærlig og populær mann som preker på en måte som bergenserne kan forstå. Han har stor omsorg for de spedalske, inviteter dem hjem til seg, og krever at barna (han har elleve) skal sitte ved bordet sammen med dem, og vise dem respekt. En av sønnene hans er Johan Sebastian Welhaven. Når det i pressen kommer diskusjon om de spedalske skal gå med slør for ikke å støte byens borgere på grunn av sitt deformerte utseende, prostererer han mildt, men bestemt. I år offentliggjør han en avhandling om forholdene ved St. Jørgens hospital, der han framholder at det må betraktelige forbedringer til, hvis ikke hospitalet fortsatt skal være "en kirkegård for levende". På St. Jørgen må spedalske selv koke sin mat, for det er bare to "agtekoner" til å holde orden i rommene. Først om et år skal det bli knyttet en lege til hospitalet. Det skjer likevel ingen forbedring i de hygieniske forholdene; det er stadig trangt om plassen og stor dødelighet. Men de spedalske får nå gratis medisiner, og det er en klar forbedring.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Nedrebø, B. D. o. Y. Underet i Bergen byrett

http://digitalarkivet.uib.no/sab/bergensposten2/underet.htm

http://www.bymuseet.no/?vis=424

Seip, A.-L. (2007). Demringstid : Johan Sebastian Welhaven og nasjonen. Oslo, Aschehoug.