• I dag blir Anne Pedersdatter Beyer ført opp til Galgebakken på Nordnes i Bergen og brent som heks. Hun er anklaget for å ha tatt livet av seks mennesker, deriblant et barn, skadet husdyr og avlinger, ødelagt et pæretre så det ikke bar frukt. Det blir også hevdet at hun har brukte tjenestejenten sin  til å ri på til sabbat, og vært med på djevelske sammensvergelser med det mål å ødelegge Bergen med brann og oversvømmelse.Anne skal siden komme til å bli kjent som den mest kjente av de mange kvinner som blir dømt og henrettet som hekser i Norge.

 • Kong Christian 4. følge har endelig nådd Bergen etter en strabasiøs ferd langs norskekysten på vei tilbake fra toktet i nord. Når følget nå går i land i Bergen, starter kongens og hans følge en serie av festligheter som kommer til å vare ut måneden.

 • Kong Christian 4. og hans følge har slått seg kraftig løs med festligheter i Bergen den siste måneden. Nå tar de farvel med bergenserne og setter kursen mot Danmark. Det viser seg imidlertid at de må vente på god vind, slik at besøket forlenges. Noen menn fra kongens følge klatrer blant annet til topps på fjellet Lyderhorn for å undersøke hva slags planter som vokser der. Lyderhorn skal etterfolketroen ha vært samlingsplass for hekser på Valborgsnatten, Sankthansnatten og i julehelgen.  Kongen drar på fisketur, og havner også i bryllup.

 • I dag blir Dorothe Engelbretsdatter født i Bergen. Faren hennes er Engelbret Jørgenssøn, han er sogneprest ved byens domkirke.

  Dorothe kommer til å bli kjent som Norges første kvinnelige forfatter. Hun kommer til å skrive og utgi salmer, leilighetsdikt og rimbrev.

 • Dorothe Engelbretsdatter, som er prestedatter fra Bergen, gifter seg med sin fars kapellan, Ambrosius Hardenbeck, som er sønn av en tysk organist i Bergen. Ambrosius er 31 år gammel.

  Dorothe har oppholdt seg her i Københvan i fem år nå. Opprinnelig kommer hun fra Bergen. Sammen kommer Dorothe og Ambrosius til å få ni barn sammen. Dorothe kommer til å overleve dem alle. Hun kommer til å leve i mange år i Bergen som presteenke og salmedikter.

   

 • Dorothe Engelbretsdatters mann Ambrosius, som er prest, dør, 63 år gammel. Dorothe, som nå er femti, skriver i sørgetiden diktsyklusen Taare-Offer, som har motiv fra Lukas-evangeliets kapittel 7,36-50 («synderinnen i fariseerne hus) i forbindelse med en andaktsbok av Heinrich Müller med en lignende tittel

 • I dag blir Ludvig Holberg født i Bergen. Moren hans, Karen Lem, tilhører det bedre borgerskapet i byen, mens faren, Christian Nielsen Holberg, har steget fra enkel bakgrunn til stilling som oberstløytnant ved Bergenshus festning. Han kommer til å dø i løpet av det kommende året, mens Karen kommer til å dø når Ludvig er elleve.

 • I dag bryter det ut en voldsom brann i Bergen. Brannen oppstår nær Manufaturhuset ved Lille Lungeaardsvann.  Herfra sprer den seg mot Vågen, der den på Strandsiden raser fram til Holbergsallmenningen og på østsiden fram til Mariakirken. Det brenner i til sammen omtrent et halvt døgn.

  Latinskolen brenner også ned. En av elevene ved der er Ludvig Holberg. Etter brannen flytter han til København for å studere videre der.

 • Dorothe Engelbretsdatter, som har vært husløs etter den store bybrannen for ti år siden, får enkepensjon. Endelig kan hun bygge seg nytt hus.

  Presteenken og salmedikteren Dorothe Engelbretsdatter har i likhet med mange andre begrensere mistet alt hun eide i den store bybrannen for ti år siden. Men i år får hun enkepensjon, og da kan hun bygge nytt hus.

 • Det brenner i Bergen. 40 hus brenner ned i Strangehagen på Verftet. En gatevekter mistenkes som den som har startet brannen, og dømmes for brannstiftelse.

 • Peter Andreas Heiberg er en ung danske på 23 år av norsk slekt (hans far, som døde da han var to år gammel, var fra Fredrikstad, og lærer på latinskolen i Vordingborg i Danmark) som etter avsluttet filologisk embetseksamen har endt i Bergen hos sin onkel Joachim Heiberg, som er klokker i Nykirken, og sin rike velgjører Albert Henrich Meyer ved herskapseiendommen Lunggård. Her får han styre som han vil, og holder mange og store fester. Han blir kjent med mange forfattere, som inspirerer ham til å skrive. Han blir i byen i tre år før han reiser tilbake til Danmark.

 • Nicolai Wergelands foreldre, Antonette og Halvor, forlater Hosanger og strilesamfunnet der og flytter med familien til Bergen, hvor han forsøker seg som krambodhandler på Øvregadens allmenning. Men forretningen går over styr samme år.

  Nicolai som kommer til å blil kjent som Camilla og Henrik Wergelands far, er fire år gammel. På Osterøya har faren vært klokker og lærer.

  Etter konkursen tar faren hyre på et skip i utenriksfart og forsvinner.

 • Nicolai Wergelands far Halvor Lassesen, som har gått konkurs i Bergen, forsvinner til sjøs på et skip. Han har tenkt seg minst så langt som til Oostende.

  Fire år fra nå av slutter familien å høre fra ham. Hans kone Antonette lever altså uten å ha fått bekreftet enkestand. Hun må leve videre uten å kunne gifte seg på nytt, og livnærer seg og barna med håndarbeid. Fra å være en rimelig godt forsynt bondefamilie med gård i Hosanger har de nå sunket ned i Bergens fattigdom. Hun får hjelp av slektninger med barna.

 • Berthe Nielsdatter Mjelde, Amalie Skrams bestemor på morssiden, blir født i Haus på Osterøya i Hordaland. Hun skal komme til å flytte til Bergen, gifte seg med en soldat som siden blir skomaker, og føde fem barn. Hun skal bli en gammel kvinne som dør som 84-åring på et gamlehjem på Nordnes.

 • Bergen brenner. 50 bygninger mellom Nykirkesmuget og Holbergsallmenningen på Strandsiden går tapt.

 • Nicolai Wergeland forlater Bergen og reiser til København for å få sin teologiske utdannelse der.

 • I Bergen, som i de seneste årene har fått forsterkninger til åndslivet i kraft av innflyttede danske embetsfamilier som Monrad, Kühle, Hesselberg og Wibe, blir det opprettet et privat teaterselskap som raskt vokser, og som snart teller 600 faste medlemmer. Dette er til stor glede for borgerskapets fruer, som teller to tredeler av medlemsmassen, og som så langt ikke har hatt noe å holde på med av kulturelle sysler.

 • Bergen brenner. Nykirken og 23 omliggende bygninger herjes av brann. Nykirken gjenreises med innsamlede midler.

 • Johan Conrad Armauer Hadeler blir født i Bergen.

 • Johan Sebastian Welhaven blir født i Bergen som sønn av hospitalpresten ved St. Jørgen hospital. Famlien bor i Domkirkegaten. Faren er kjent for sin utrettelige omsorg for de spedalske, og som en stor folketaler, som likevel kan få en viss affektert fortrolighet og gråtende tone i sin ellers utmerkede stemme. Moren er av dansk slekt, født i Christiania. Om moren er det sagt at hun var skarp og hadde en utviklet kritisk sans.

 • Ole Bull blir født på Svaneapoteket på Strandgaten i Bergen. Foreldrene er apoteker Johan Storm Bull (1787- 1838) og Anna Dorothea Bull (1784-1875), født Geelmuyden. Ole Bulls familie har tilknytning til høyborgerlige kretser i Bergen og sterke kulturelle interesser. Farfaren, Ole Bornemann Bull (1747-1810),er med på å bygge opp Bergen Museum og farmoren, Gidsken Bull (1751-1833), liker å synge folkeviser og fortelle eventyr. Foreldrene, Johan Storm og Anna Dorothea, er begge amatørskuespillere i Det Dramatiske Selskab og Johan Storm er også sanger i Det Harmoniske Selskabs kor.

 • I København, som er tvillingriket Danmark-Norges hovedstad, er byen omgitt av voller. De er bygget for å holde byen på plass og fiender unna, på dem vokser det trær, og blant trærne spaserer de av byens 120 000 borgere som kan komme seg unna når de vil vekk fra kloakkstanken, torgspetaklet, rottene, havnelarmen, de ramlende kjerrene gjennom gatene. Det er til København at norske unge menn som vil ha seg en høyere utdannelse reiser, for i Norge fins det foreløpig ingen slike læreinstitusjoner. Norge har vært underlagt Danmark på ulike måter siden 1380.

 • Johan Nordahl Brun holder talen Noregs Selvstændighed i Korskirken i Bergen.

 • I Christiania har en ny tid begynt for byen. Fra å være ett stifts administrasjonssentrum er byen nå blitt landets hovedstad, med eget universitet og nasjonalforsamling. Rundt byen fins mange løkker og landsteder, men selve byen, som ligger utenfor Akershus festning, består ikke av mer enn rundt 400 hus. Husene er i en eller to etasjer, og gatene har navn. De fleste er brolagt med stein, trepæler og flaskebunner, men her og der er det bare hardtrampet jord og fjell.

 • I Bergen spiller man teater. Medlemmer fra de opplyste familier er medlemmer av Det dramatiske Selskab, her spiller både menn og kvinner teater, det gjelder spesielt familiene som Monrad, Hesselberg, Wibe og Kühle, som har vært med på å bringe en dannet tone inn i det dramatiske, musikalske og litterære livet i byen. Siden 1794 har teaterselskapet hatt sin teaterbygning på hjørnet av Muralmenningen og den nordre siden av Strandgaten, og siden 1800 sitt eget komediehus i Engen. Foreningen i Bergen har 600 medlemmer, hvorav 400 er kvinner.

 • I Bergen går det nå post to ganger ukentlig til Christiania. Varige fremskritt skal først komme i 1840-årene, da veien gjennom Hallingdal blir forbedret. Posten bruker 5-6 døgn på å komme frem til Christiania. Postkontoret i Bergen er bemannet med fire personer.

 • Nicolai Wergeland møter kronprins Carl Johan denne formiddagen i Christiania. Kronprinsen er sakførersønn fra Pau i Frankrike, Nicolai har vokst opp i Wesenbergsmuget i Bergen siden han var fire år gammel, og startet sin karriere på Korskirkens fattigskole, han er en av landets mest kjente, men også mest baktalte menn. De snakker sammen på fransk, Nicolai er stolt av at han ikke trenger tolk. Kronprinsen har kommet mot ham og trykket hånden hans, han er overrasket over at Nicolai ser så ung ut, mye yngre enn sine 35 år.

 • Daniel Cornelius Danielssen, som skal komme til å bli en kjent lege, Gerhard Armauer Hansens svigerfar og kollega i arbeidet med å avdekke årsakene til lepra, og dessuten Magdalene Thoresens elsker, blir født i Bergen.

 • Johan Sebastian Welhaven er ni år gammel og har begynt på katedralskolen i Bergen. Han setter pris på morsmålslæreren, farens gamle venn Lyder Sagen som får stor innflytelse på hans syn på diktning i unge år. Sagen tolker Homer for sine elever, gir dem innblikk i dansk og tysk litteratur, og skjerper deres sans for språk og form. Bare i denne lærerens timer blomstrer Welhaven. Gjennom det meste av skoletiden ellers skal både rektor og lærere klage over hans plagsomme munnbruk og manglende flid.

 • Johan Ernst Welhaven er prest for de spedalske i Bergen, og kjent som en kjærlig og populær mann som preker på en måte som bergenserne kan forstå. Han har stor omsorg for de spedalske, inviteter dem hjem til seg, og krever at barna (han har elleve) skal sitte ved bordet sammen med dem, og vise dem respekt. En av sønnene hans er Johan Sebastian Welhaven. Når det i pressen kommer diskusjon om de spedalske skal gå med slør for ikke å støte byens borgere på grunn av sitt deformerte utseende, prostererer han mildt, men bestemt. I år offentliggjør han en avhandling om forholdene ved St.

 • I Bergen er det åtteårsdagen til Ole Bull. Den danske fiolinisten Johan Henrich Paulsen, som skal spille for gjestene, har fått for mye å drikke under selskapet, slik at bursdagsbarnet må overta fiolinspillingen. Tilfeldigvis er det en kvartett av Louis Spohr (1784-1859) som Ole har lært seg og han imponerer dermed de voksne. Fra nå av tar familien Bull sønnens fiolinspill på alvor. Paulsen tilråder at Ole bør innlemmes i Det Harmoniske Selskab etter episoden, og 19.

 • I Bergen er det dette året 5 autoriserte jordmødre.

 • Berthe Nielsdatter Mjelde fra Osterøya, som skal bli Amalie Skrams mormor, føder et pikebarn, Berthe Carine. Barnet er født utenfor ekteskap, og oppføres som «uægte» i kirkeboka. De slår seg ned i Bergen.

  Hun gifter seg med barnefaren Sjur Lassesen Hammersnæs fra Fjærland i Sogn og Fjordane den 20 mai. Berthe er 29 år gammel, barnefaren er 24 og musketer. Etter hvert skal han komme til å starte som lappeskomaker.

 • Birthe/Berthe Carine Sivertsen/Sivertsdatter/Sjursen, som skal komme til å bli Amalie Skrams tante, blir døpt i Domkirken i Bergen. Foreldrene er ikke gift, og de skal komme til å vente helt til mai med å gifte seg. Carine blir innført i Kirkeboken som «Uægte». Hun skal komme til å bli den eldste av fem søsken; tre jenter og to gutter. Når Carine er halvannet år gammel skal hun komme til å bli storesøster til Lovise, som skal bli Amalie Skrams mor. Familien skal komme til å bo i området rundt Kong Oscars gate/Tverrgaten.

 • Sjur Lassesen, som skal komme til å bli Amalie Skrams morfar, gifter seg med Birthe Nielsdatter Mjelde fra Osterøya i Bergen. Sjur er sogning, 25 år gammel, soldat, fra vestsiden av Fjærlandfjorden. Han har mistet moren sin som ettåring. Han og Birthe har allerede en datter på fem måneder. Det er Carine, som skal bli Amalies tante. Carine skal komme til å bli kjent som en av Bergens vakreste unge jenter, og gifte seg rikt første gang, med en bokhandler i København, siden, med en svensk boktrykker.

 • Ingeborg Lovise Alver (født Sivertsen eller Sjursdatter) blir født i Bergen som datter av en lappeskomaker.

 • I Bergen blir Norges første dampskipsselskap opprettet. Det blir etablert linje til Christiania med skipet Oscar. Men det er ingen suksess, og skipet blir snart solgt. Statens dampskipsselskap skal komme til å bli til liten nytte for byen i de første årene: Dampskipet Constitutionen kommer kun til å gå to turer om sommeren mellom Bergen og Christiania i årene 1830-1840.

 • Johan Sebastian Welhaven flytter fra hjemmet i Domkirkegaten i Bergen til Christiania for å ta examen artium ved universitetet. Han er sytten år gammel, og den eldste i søskenflokken. En eldre bror døde som spedbarn det året han selv ble født, en annen da han var tre år gammel. Han kalles Bastian i familien, og hele livet skal han komme til å være plaget av angst og dyp sjenanse, som han ofte kompenserer med å være rappkjeftet og frekk. De av søsknene han har mest kontakt med er de to yngre søstrene Maren og Elisabeth.

 • Birgitta Ulrika Augusta Stenersen fra Nittedal og Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli foreldre til August Müller, Amalie Skrams første ektemann, gifter seg i Jevnaker kirke.

  Jacob er en lege og kirurg på 32 år som har vokst opp i Købehavn. Moren hans døde da han var drøyt to år gammel, og han ble adoptert av morens bror, Michael Skjelderup, en høyt begavet og sterk plaget mann, hemmet av stamming, som etter hvert skal bli utnevnt til Norges første professor i medisin.

 • Johan Sebastian Welhaven reiser hjem til Bergen fra studenttilværelsen for å overbevise faren om at han skal få bli maler i stedet for prest. Faren er skeptisk. Bastians gamle lærer Lyder Sagen blir oppnevnt til oppmann. Maleren Johan Christian Dahl er på besøk i Bergen. Sagen inviterer ham hjem til familien Welhaven og lar ham se Bastians arbeider. Men Dahl er ikke så opptatt av Bastians forsøk. Han ser på bildene som henger på stueveggen og roser særlig tegningen av en drueklase. Men ellers virker han fraværende og mest opptatt av sine egne barndomsminner.

 • Johan Sebastian Welhaven skriver fra Christiania, hvor han er student, hjem til sin elskede lillesøster Maren, som han kaller Marylli, i Bergen. Han tenker med lengsel på hjemmet der i Domkirkegaten, i den store hagen, med lysthuset, det lille bordet der, hvor de skal sitte og ha det hyggelig. Bladverket som slynger seg om lysthuset skal skape en behagelig skygge.

 • Johan Sebastian Welhaven skriver et brev fullt av fortvilelse hjem til familien i Bergen. Hvorfor skriver de ikke til ham? Er de sinte på ham? Faren svarer ham beroligende med erklæringer om kjærlighet. Han ber sønnen sende et muntert brev neste gang.

 • Kjøpmann Johan Conrad Armauer Hadler gifter seg i Korskirken i Bergen med Helene Cathrine Rist Schjelderup

 • I Bergen etablerer det dramatiske selskapet i byen en dansk skuespillertrupp til å spille teater i byen. De nye generasjonene er ikke lenger fornøyd med amatørteatret, og heller ikke så interesserte i å spille teater selv, -- de vil heller se virkelig kunst på scenen. De kommende årene skal ulike danske skuespillertrupper av ikke særlig høy kunstnerisk kvalitet komme til å overta virksomheten i teaterhuset. Et unntak er danske Werlighs skuespillertrupp, som holder høyt kunstnerisk nivå. En av skuespillerne her skal komme til å bli Nina Griegs mor.

 • Johan Ernst Welhaven, hospitalprest for de spedalske ved St Jørgens hospital i Bergen, dør. Det er et stort tap for sønnen Johan Sebastian, som blir kalt Bastian, som nå er 21 år gammel. Han har elsket denne faren så dypt som en sønn kan elske.

  Faren har vært syk lenge, brevene fra ham har vært fulle av beskrivelser av problematisk vannlating, medisiner og legebesøk. Faren har betrodd seg mer og mer til sønnen. Han må ikke frykte - Gud vil hjelpe, har han forsikret. Han etterlater seg en stor barneflokk, blant dem Maren på femten og Elisabeth på tretten.

 • Johan Sebastian Welhaven, en prestesønn fra bergen som for tiden er student i Christiania, skriver brev hjem til sin søster Maren, som han kaller Marylli, med streng instruks om at hun må lære seg bedre rettskriving når hun skriver til ham.

  Maren er seksten år gammel, altså to år eldre enn Camilla Wergeland. Men hun er altså ikke helt stø i rettskriving, og dette plager hennes bror. Den som ikke vil tilhøre pøbelen, må kunne ordlegge seg korrekt, mener han. Sammenhengen og tankene i brevene hun skriver til ham, er han imidlertid svært fornøyd med.

 • Jacob Worm Schjelderup Müller er en lege på 36 som ankommer Bergen med sin lille familie på fire for å tiltre som brigadelege ved Bergenske Infanteri-Brigade. De flytter inn i huset i Domkirkegaten, der familien til presten Welhaven har bodd, den engasjerte hospitalpresten med de enormt lange skrittene og den levende minikken. En av sønnene til presten er Johan Sebastian Welhaven, en av døtrene Maren, som skal bli en av Amalies bekjente i Kristiania på 1880-tallet. Doktor Müller skal komme til å ha denne stillingen frem til sin død i 1863.

 • I Bergen brenner det. Hele området mellom Murallmenningen og Holbergsallmenningen brenner ned. Byen innfører etter dette en ny bygningslov.

 • Henrik Wergeland besøker denne sommeren Bergen, som er byen faren Nicolai vokste opp i etter at familien kom hit fra Hosanger. Dette blir hans eneste besøk i byen.

 • Henrik Wergeland legger ut på en fottur over Toten, Biri og Gausdal, gjennom Gudbrandsdalen, Vågå og Lom over Sognefjell til Sogn. Han går deretter til Leikanger og Brekke, hvor han treffer mange av Wergeland-familiens slektninger, og drar videre sjøveien til Bergen. Der møter han menn som rektor Hans Holmboe og den legendariske bergneske lærer Lyder Sagen. Sannsynligvis reiser han videre til Voss og Ulvik, og derfra ut Hardangerfjorden. I Suldal besøkter han søsteren Augusta og hennes mann, presten Edvard Vedøe.

 • Oscar I, som er Karl Johans sønn, er på reise i Norge, fra Christiania langs kysten til Bergen, og derfra over Lærdal og Valdres tilbake til Christiania.

  Under oppholdet i Bergen blir det holdt en festforestilling for ham i teaterhuset i Engen. De seksten plassene på galleriet midt foran scenen, der prinsen og hans følge sitter, skal siden kommer til å bli kalt Prinselosjen og ansett som teaterhusets mest fasjonable plasser.

  Under denne delen av balkongen er det et stort rom for stående publikummere. På folkemunne blir den kalt Utmarken.

 • I Bergen blir dette året Anders Olsen Thue, kjent i byen som drageren Tippe Tue, gift med sin Elisabeth. Burdommen er 29 år gammel, bruden er 46. Om mange år skal han komme til å bli portrettert som Tippe Tue av Amalie Skram i Hellemyrsfolket.

 • Oehlenschläger, den danske dikteren, er på besøk i Norge. Han er først i Christiania, hvor det er store festligheter til hans ære. Så reiser han videre til Bergen. Wergeland liker ikke dikteren, og ikke at han blir så bejublet. Han skriver kritiske artikler i pressen. Det første møtet mellom Oehlenschläger og Welhaven er heller ikke vellykket.

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli Amalie Skrams første svigerfar, blir brigadelege ved bergenske infanteribrigade.

 • I Christiania brenner teateret som er blitt bygget av den danske teatermannen Strømberg. Henrik Wergeland er blant dem som er med og slukker brannen. Teatret blir totalt ødelagt, og Henrik kommer med en spontan gledesytring når nyheten om brannen når ham. Ikke lenge etter blir det imidlertid tatt initiativ til å reise et nytt teater, denne gang beliggende på Bankplassen, ved enden av en av byens daværende hovedgater, nær Akershus festning. Arkitekten er den samme som hadde tegnet Strömbergs teater, Chr. H. Grosch.

 • Karoline Reimers (senere Bjørnson) blir født i Marken i Bergen. Faren er bakermester. Moren dør når hun er fem år. Da flytter hun til sin mors søster Catherine (Trine) Jahn, som var blitt gift med sin fetter Adolph Jahn. Hun kaller dem tante og onkel Jahn. De snakker tysk hjemme -- både familiene Reimers og Jahn er tyske.

 • Edvard Griegs foreldre, Gesine Judith Hagerup og Alexander Grieg, gifter seg i Bergen.

 • August Wilhelm Møhl, en bokhandler som er utdannet fra Gyldendals Boghandel i København, åpner bokhandel på Torvet i Bergen. Det skal komme til å bli byens desidert mest velutstyret bokhandel, og selge bøker av f.eks Vinje.

 • August Müller, som skal bli Amalie Skrams første ektemann, blir født i Bergen. Faren er militærlege. August er den nest yngste av sju søsken; seks gutter og en jente. Begge foreldrene er østlendinger: faren kommer fra Borre i Vestfold, moren fra Nittedal. Han eldste bror Jonas, som er født i Porsgrunn, skal komme til å utvikle sinnssykdom, og dø som pasient på Gaustad sykehus i samme periode som Amalie skal komme til å være innlagt der.

 • Camilla Wergeland skriver til sin venninne Emilie Diriks at hun har hørt rykter om at at Welhaven går rundt i Bergen og skryter av hvor stor makt hn har over henne. Hun er fortørnet. Hun skriver: «Hun lod mig vide at hun havde hørt og at hun troede at jeg i Meddelelser til Folk i Bergen havde brammet med min Magt over hendes Skjæbne. Det er nu et Aar siden.»

 • Ole Bull ankommer Norge og blir feiret både i Christiania og Bergen.

 • Daniel Cornelius Danielsen, som er en 24 år gammel bergenser, sønn av en fattig urmaker i byen, og halt etter en hoftesykdom han fikk for fem år siden, har vendt tilbake til Bergen etter endt medisinerutdannelse og virke som kirurg for jegerkorpset på Gardemoen og disktrikslege i Stavanger. Etter hvert skal han komme til å gjøre omfattende vitenskapelige undersøkelser ved spedalskhetshospitalet St. Jørgens hospital, i Bergen, som han blir ansatt ved fra 1841.

 • I Bergen flytter katedralskolen inn i den nåværende skolebygningen (Latinskolen har eksistert fra 1706). Den er byens eneste skole med eksamensrett for examen artium og dermed adgang til universitetet. Kandidater kan imidlertid dimmiteres privat. Elevprotokollene viser at forbausende mange forlater skolen uten å fullføre.

 • Berthe Carine Sjursdatter, Amalie Skrams tante på morssiden, gifter seg i Granison kirke i København med bokhandler August Wilhelm Møhl, som siden 1836 har drevet bokhandel på Torvet i Bergen (som er blitt flyttet til Strandgaten 14, der hvor senere C. Floors bokhandel blir liggende.). Hun er 20 år gammel, han er 28. Brudgommen, og også han som skal overta bokhandelen i 1852, C. Floror, er utdannetGyldendals Boghandel i København.

 • Mons Monsen Alver, som skal komme til å bli Amalie Skrams far, flytter fra barndomshjemmet i Alversund til Bergen. Han er 21 år gammel nå, og får jobb først soms hestekar hos en av byens leger, siden som gesell hos kjøpmann Conrad Hadeler, som han siden skal komme til å gå i kompaniskap med.

 • Suzannah Thoresen og Karoline Reimers er to jenter i Bergen som begge mister mødrene sine. De er begge syv år gamle, og vet ikke at de skal komme til å bli konene til henholdsvis Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson.

 • Kristofer Janson blir født i Bergen som sønn av den amerikanske konsulen. Han vokser opp i et velholdent hjem.

 • Gerhard Armauer Hansen blir født i Bergen. Han er den åttende i en søskenflokk som etter hvert skal telle femten barn. Familien bor i Dreggen i Sandviken. Faren er kjøpmann og underviser i tillegg i realskolen.

 • Magdalene Thoresen blir fulgt av sin arbeisgiver, presten Thoresen, til København. Hun er gravid, og det er ikke han som er faren. Han etterlater henne der hos Madam Braae, en motehandlerinne med butikk på hjørnet av Amagertorv og St. Kirkestræde, og reiser tilbake til prestekallet på Herøy umiddelbart etterpå. Magdalene venter på at barnet skal bli født. Hos Madam Braae treffer hun intellektuelle husvenner. Siden skal det bli Madam som sørger for at gutten, som blir født i juni, blir satt bort.

 • Edvard Grieg blir født i Strandgaten i Bergen, i et hvitmalt hus rett overfor Vågen. Han er tredje barn i en søskenflokk på fem, to gutter og tre jenter. Familien er velstående, og det har vært musikere i slekten både på mors- og farssiden. Hans mor, Gesine, har studert klaverspill, sang og musikkteori i Hamburg. Det er blitt mindre tid til musikken etter at hun ble gift, men av og til opptrer hun som solist eller akkompagnatør i hjembyen. Hun er ikke så lett å komme i kontakt med, og er kjent for å være en myndig dame. Edvards far, Alexander, er på mange måter ulik sin kone.

 • Pikebarnet Karoline Jahn (Reimers), som skal komme til å bli Bjørnstjerne Bjørnsons kone, blir observert hånd i hånd med Lyder Sagen og Adam Oehlenschläger i Bergen, på danskens tredje og siste bergensbesøk. Oehlenschläger besøker datteren Marie, som er gift med bergenseren Wollert Konow, som eier Stend bruk i Fana utenfor Bergen.

 • Herman Johan Foss Reimers blir født i Bergen.

 • Jonas Müller, August Müllers bror og Amalie Skrams kommende svoger, leser til examen artium. Han er svært nervøs, og opplever et par uker der han er manisk, antakelig fremprovosert av eksamenslesingen. Etter dette skal han ha for vane å alltid snakke høyt til seg selv om sine utsikter.

 • Mons Monsen Alver, Amalie Skrams far, reiser fra Alversund til Bergen.

 • Mons Monsen, Amalie Skrams far, får oppsagt sitt borgerbrev i Bergen.

 • Mons Monsen og Ingeborg Lovise Sivertsen, Amalies foreldre, gifter seg i Domkirken i Bergen. Brudgommen er fra Alversund, en vakker mann, 25 år gammel. Bruden er også meget vakker, sammen med sin søster Carine har hun rykte på seg for å være litt uvillig til husarbeid. Paret bosetter seg på Torvallmenningen 15. Forlovere i bryllupet er kjøpmann Hadeler, brudgommens tidligere arbeidsgiver, og August Møhl, Lovises danske svoger fra København, som er bokhandler i Strandgaden. Møhl har en dansk søster som heter Amalie.

 • Mons Monsen Alver, Amalie Skrams far, tar ut borgerskap i Bergen. Han er 25 år gammel.

 • Wilhelm Theofilus Severin Alver, Amalies eldste bror, blir født i Bergen. Det er fem måneder siden foreldrene hans giftet seg i Domkirken. Moren Lovise er 23 år gammel, faren Mons er 25.

 • Wilhelm Theophilius Severin Monsen, Amalies bror, blir døpt i Domkirken i Bergen.Familien bor i 9. rode nr 13.Blant fadderne er hans tante Karine Møhl, som er gift med en bokhandler fra København, kjøpman Conrad Hadeler og kjøpmann Henrich Janson.Det har ikke gått mer enn fem måneder siden foreldrenes bryllup.

 • Mons Monsen Alver, som snart skal bli Amalie Alvers far, kjøper Apothekersmuget 2 i Bergen.

 • Berthe Amalie Alver blir født i Bergen. Faren er Mons Alver, 27 år gammel, bondesønn fra Alversund. Moren er Lovise Sivertsen, 26 år gammel og skomakerdatter fra Bergen. Familien har allerede en sønn, Wihelm på ett og et halvt. Famlien bor i Apotekersmuget.

 • Amalie Alver blir døpt i Domkirken i Bergen. Familien bor i 14 rode nr. 45, Apotekersmuget.

  Blant fadderne er hennes tante Carine, morens søster.

  Tante Carine kommer til å bli en viktig person i Amalies liv, og modell for tante Ravn i fjerde bind av Hellemyrsfolket, Avkom. Hun er ett år eldre enn Amalies mor Lovise, født utenfor ekteskap, hun var ett år gammel da foreldrene giftet seg.

  De to skomakerdøtrene blir regnet som de vakreste jentene i Bergen.

 • Jonas Lie blir elev ved Bergen Katedralskole.

 • I Bergen fins et sykehus for de spedalske, St. Jørgens hospital. Det har eksistert siden middelalderen. De spedalske er å se i bybildet; de sitter på trappene i Strandgaten, der Amalie Alvers far Mons Alver har sin kjellerhandel, og andre steder i bybildet, selger sine blomsterpinner og andre småsaker.

  Vestlandet er av de stedene i Europa som er hardest rammet av lepra. Men man vet ikke hva som er sykdommens årsak.

 • Gerhard Armauer Hansen, som er seks år gammel og så langt har vokst opp hos tanten på Askøy, som er gift med kjøpmann Mowinckel og selv barnløs, flytter tilbake til familien og den store søskenflokken i Dræggen i Sandviken i Bergen for å begynne på skolen. Gerhard er liten for alderen, men kan allerede lese og skrive, og gjør det godt på skolen. Den eldre broren Carl tar seg spesielt av ham.

 • Amalie Alver er et snaut år gammel, og blir vaksinert for kopper av statsfysikus Jacob Worm Skjelderup Müller.

  Hun skal siden komme til å gifte seg med denne legens sønn, August Müller.

 • Mons Alver, Amalie Alvers far, tar opp lån fra Overformynderiet, fra den umyndige Bolette Maren Berentine Müller.

  Maren Berentine er seksten år gammel, og skal om fem år komme til å gifte seg med det som skal bli Amalies svoger i første ekteskap, Michael Schelderup Müller. De to er slektninger.

  Michael er født i Gjerpen i Telemark noen uker etter at Henrik Ibsen blir født på samme sted. Amalies far setter seg altså i gjeld til den familien som Amalie skal komme til å bli giftet inn i. Men foreløpig er Amalie knapt et år gammel.

 • Johan Ludvig Alver, Amalie Alvers yngre bror, blir født i Bergen. Han blir født inn i en familie med to eldre søsken: Wilhelm, som er eldst, og Amalie, som nå er halvannet år gammel.

  Familien bor i 14. rode nr. 35. 

 • Johan Ludvig Alver blir døpt i Domkirken i Bergen.

 • Ole Bull returnerer til Norge fra Paris. Han har mange ideer i bagasjen; han har blant annet kjøpt et gårdsbruk utenfor Kristiansand, Andøen. Han holder en rekke vellykkede konserter i Christiania og arrangerer en konsert med Myllarguten (1799-1872) i januar, som han har blitt kjent med en gang på 1830-tallet. Det blir en populær forestilling, til tross for at dette er temmelig eksotisk for byfolket. Bull komponerer også stykket Seterjentens søndag.

 • Jonas Müller, August Müllers bror og Amalie Alvers kommende svoger, tar denne sommeren avsluttende teologisk eksamen med utmerkelse. Under eksamenslesningen plages han av søvnløshet, og for å bote på denne, drikker han portvin flere dager på rad. Når han 7-8 dager etter eksamen kommer hjem til Bergen fra Kristiania, er han både full og sinnsforvirret.

 • I Bergen fremmer skolekommisjonen et forslag om syv nye skoler med to lærere i hver og til sammen 200 elever. Dette mener man vil omfatte de fleste allmuebarn i byen. Men søkningen stiger raskere enn forventet, og skoletilbudet må stadig utvides.

 • Ernst Sars, som er Marens Welhavens sønn, kommer flyttende til Bergen og begynner å på skolen der. I en erindringsbok fra Bergen på 1840- og 50-tallet blir klassemiljøet i klassen der Sars og Jonas gikk i sammen, beskrevet slik av hans klassekamerat Lorentz Dietrichson:

 • Magdalene Thoresen er medstifter av Det norske Theater i Bergen, sammen med sin mann, den 17 år eldre prosten Thoresen.Hun er stemor for hans barn, blant dem Suzannah, som skal komme til å gifte seg med Henrik Ibsen, og de får også fire barn sammen. Anonymt leverer hun fire stykker til teatret med historisk innhold, og moderne vaudeviller. Dessuten skriver hun teaterkritkk i byens aviser.Hun lærer både Ibsen og Bjørnson å kjenne.Teaterhuset i Engen har stått der siden 1800, og kalles Komediehuset på Engen.

 • Sjur Lassesen Hammersnæs, Amalie Alvers morfar dør på Sukkerhuset under koleraepidemien i Bergen. Adressen hans er 11. rode, 150, som i dag er Nøstegaten 4.

 • Koleraepidemien over i Bergen. 605 er døde av sykdommen.

 • Ole Bulls familie kommer hjem fra Paris og Bull installerer dem på Andøen. Han blir der en måneds tid før han vender kursen mot Bergen og lanserer planene om å danne et norsk teater.

 • Amalie Alvers lillesøster Sjura Lovise blir født.Hun dør bare syv uker gammel. Amalie er tre og et halvt år gammel nå.

 • Lepralegen Daniel C. Danielssen i Bergen argumenterer sammen med koleralegen Timandus J. Løberg skarpt mot at kolera kan «oppstå av seg selv». Det må finnes en årsak. Danielssen er også med blant en gruppe dannede og talentfulle menn i Bergen som er svært aktive i byens kulturelle liv. De bedriver et utstrakt selskapsliv, og virker for kunst og poesi, og helt siden århundreskiftet har befattet seg med amatørteater og amatørmusisering.Man har oppført komedier, spilt overturer og kvartetter, og danset, sunget og spist sammen i alle år, med det for øye på oppmuntre og danne ånden.