Dato
22 desember 1807

Johan Sebastian Welhaven blir født i Bergen som sønn av hospitalpresten ved St. Jørgen hospital. Famlien bor i Domkirkegaten. Faren er kjent for sin utrettelige omsorg for de spedalske, og som en stor folketaler, som likevel kan få en viss affektert fortrolighet og gråtende tone i sin ellers utmerkede stemme. Moren er av dansk slekt, født i Christiania. Om moren er det sagt at hun var skarp og hadde en utviklet kritisk sans.

Presten Welhavens eldste sønn er en vakker og intelligent gutt, men plaget av en sjenanse som han antagelig prøver å skjule bak rølpet oppførsel. Faren har spesiell omsorg for denne sønnen; gutten er ofte å se sammen med faren i byen og på embetsreiser i omegnen.

Sted
Bilder
Image
Knudsen, K. (1865). Korskirken og Bergen Bank.
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Lampe, J. F. and D. Thrap (1895). Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen: biografiske Efterretninger. Kristiania, s.69-70 Cammermeyer.

http://www.nb.no/nbsok/nb/4501dde1f4e7d706e6c6c3875bb69453.nbdigital?lang=no#79