Image
Peter Andreas Heiberg
Dato
1781

Peter Andreas Heiberg er en ung danske på 23 år av norsk slekt (hans far, som døde da han var to år gammel, var fra Fredrikstad, og lærer på latinskolen i Vordingborg i Danmark) som etter avsluttet filologisk embetseksamen har endt i Bergen hos sin onkel Joachim Heiberg, som er klokker i Nykirken, og sin rike velgjører Albert Henrich Meyer ved herskapseiendommen Lunggård. Her får han styre som han vil, og holder mange og store fester. Han blir kjent med mange forfattere, som inspirerer ham til å skrive. Han blir i byen i tre år før han reiser tilbake til Danmark. Her skal han etter hvert bli kjent for sine radikale ideer, og for sitt skandaliserte ekteskap med Thomasine Buntzen (senere fru Gyllembourg), som han skal komme til å få sønnen Johan Ludvig Heiberg med. Men det er først om ti år.

Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Gran, J. (1873). Skizzer af bergenske Forholde fra ældre og yngre Tid. Bergen, Nygaard. s. 101

http://www.nb.no/nbsok/nb/0e2f67811c4e290f3dfde06696f9e486.nbdigital?lang=no#101