Portrettbilde
Andre navn
Thomasine Christine Buntzen
Thomasine Heiberg
Thomasine Gyllembourg-Ehrensvärd
Arbeid
Kjønn
Kvinne
Fødselsdato
9 november 1773
Fødselssted
Dødsdato
1 juli 1856
Dødssted

Galleri

 • Thomasine Gyllembourg (Buntzen) blir født i Nyhavn i København som eldste datter av statsmegler Johan Buntzen i hans andre ekteskap. Det er en familie med nære familiebånd. En førstefødt bror er død som spedbarn, og moren overvinner aldri sorgen over tapet.

 • Peter Andreas Heiberg er en ung danske på 23 år av norsk slekt (hans far, som døde da han var to år gammel, var fra Fredrikstad, og lærer på latinskolen i Vordingborg i Danmark) som etter avsluttet filologisk embetseksamen har endt i Bergen hos sin onkel Joachim Heiberg, som er klokker i Nykirken, og sin rike velgjører Albert Henrich Meyer ved herskapseiendommen Lunggård. Her får han styre som han vil, og holder mange og store fester. Han blir kjent med mange forfattere, som inspirerer ham til å skrive. Han blir i byen i tre år før han reiser tilbake til Danmark.

 • Thomasine Buntzens (senere Gyllembourg) mor dør. Thomasine er åtte år gammel. Etter dette vokser hun opp hos faren sammen med tre søstre. Johan Buntzen er en kunnskapsrik mann med mange interesser, og dette preger hans oppdragelse av døtrene. De får undervisning hjemme av filologen og forfatteren Peter Andreas Heiberg i engelsk, tysk, fransk og italiensk. Faren dyrker kunst og vitenskap, innretter et astronomisk observatorium på husets tak og fremstiller selv sine kikkerter. C.E.F. Weyse er Thomasine og søstrenes musikklærer.

 • Thomasine Buntzen (senere Gyllembourg) er femten år gammel og blir forlovet med den 30 år gamle huslæreren sin, Peter Andreas Heiberg. Hun blir fortalt at hennes avdøde mors ånd i himmelen vil glede seg over forbindelsen.

 • Peter Andreas Heiberg er en mann på 32 år som er kjent for sine radikale skrifter med kritikk av overklassen. Han gifter seg med den 16-årige Thomasine Buntzen, som etter sitt senere ekteskap skal bli kjent som forfatterinnen fru Gyllembourg.

 • Thomasine Buntzen (senere Gyllembourg) gifter seg med Peter Andreas Heiberg, og flytter inn i sitt første hjem i Østergade i København. Hun er sytten år gammel.

 • Ludvig Heiberg blir født i København. Foreldrene er Thomasine (senere Gyllembourg) og Peter Andreas Heiberg. Det er ingen fortrolighet mellom ektefellene, selv om de respekterer hverandre En annen faktor som preger samlivet, er det tilspissede forholdet mellom Heiberg og statsmakten. Forfatterskapet fører stadig til at han får bøter som han ikke har penger til å betale. Bøtene betaler Thomasines far.

   

 • Johan Ludvig Heiberg blir født på Bonderup ved Ringsted som eneste barn av Peter Andreas Heiberg og Thomasine Christine født Buntzen, som siden skal skille seg fra hans far, gifte seg med den svenske Carl Fredrik Gyllembourg-Ehrensvärd, baron og landøkonomisk forfatter, og bli kjent som Thomasine Gyllembourg.

 • Johan Ludvig Heiberg er åtte år gammel og må rømme med faren til Paris etter foreldrenes skilsmisse. Faren nekter moren å se sønnen, og han settes etter en tid i forvaring hos morens søster, Lise Jürgensen.

 • Peter Andreas Heiberg er landsforvist fra Danmark. Hans kone Thomasine utivkler etter hvert et kjærlighetsforhold til den svenske husvennen Gyllembourg. Hun skriver et brev til sin mann for å be om skilsmisse. I dette "lettre remarquable", som hun siden kaller brevet, hevder hun kvinnens rett til frihet, kjærlighet og moderskap. Brevet uttrykker en usedvanlig kvinnelig identitet, som er sterk nok til å motstå den forurettede ektemannens stormende raseri og gripende bønner, en identitet, som i sin tid ble dannet, som hun skriver, med beslutningen om selv å ville amme sitt barn.

 • Peter Andreas Heiberg skriver et brev til sin venninne Kamma Rahbek og takker henne for at hun og hennes mann er villige til å ta hans og Thomasines sønn i huset som pleiesønn. Han er i en voldsom konflikt med sin kone Thomasine, som vil skilles og gifte seg med sin baron von Gyllembourg.

 • Johan Ludvig Heiberg avlegger Examen Philosophicum ved Københavns universitet. Han far, som tidligere har nektet ham å være sammen med moren, har nå slakket på restriksjonene, og Johan er mye sammen med henne og hennes nye mann Gyllembourg, som han setter stor pris på, i deres hjem i København, som de har flyttet til etter at deres gård i Nordsjælland brant. Her treffer han H.C. Ørsted, komponisten Weyse og dikteren Adam Oehlenschläger. Også i farens hjem treffer han en rekke av tidens kulturpersonligheter, danske og franske diplomater og det øvre borgerskap.

 • Peter Andreas Heiberg dør i Paris. Han er nesten glemt av omverden. Det skal han forbli inntil hans svigerdatter Johanne Luise Heiberg skal komme til å utgi brevvekslingen fra skilsmisse- og forvisningsåret 1800 i boken Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. En beretning støttet paa efterladte breve.

 • Thomasine Gyllembourg er en liten kone på 68 år som holder til i Valby i Danmark denne sommeren. Her får hun besøk av store kulturpersonligheter, og holder seg orientert i det som skjer i dansk kulturliv.

 • Søren Kierkegaard skriver en rosende og svært lang anmeldelse av Thomasine Gyllembourgs novelle To Tidsaldre. Men han benytter først og fremst anledningen til å anmelde sin egen tidsalder, og den kommer ikke så godt ut. Han sammenlikner sin egen tids forstandige og fryktsomme mennesker med 1790-tallets revolusjonært glødende individer. Både han og Thomasine foretrekker 1790-tallet, for hans egen tid er uten lidenskap. Han karikerer den besindig banale borgeren som ikke er riktig kald, men heller ikke varm, og som alltid sniker seg utenom.

 • Camilla Colletts Amtmandens døttre, første del utkommer. Andre del kommer til å bli utgitt om en måneds tid. Collett startet på arbeidet med romanen i løpet av ekteskapet med Peter Jonas Collett, men hun var ikke kommet særlig langt før han døde.

 • Tsar Alexander 2. opphever livegenskapet i Russland.

 • Camilla Collett bor i Kristiania, der hun arbeider på en ny utgave av sin roman Amtmandens Døttre, som første gang kom ut i 1854/55. Romanens virkningshistorie kommer etter hvert i sto4 grad til å bli knyttet til denne tredje utgaven, fordi senere utgaver kommer til å være basert på tekstgrunnlaget herfra.

 • Johanne Luise Heiberg utgir brevvekslingen boken Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. En beretning støttet paa efterladte breve. Den handler om skilsmisse- og utvisningsåret 1800. Mange blir engasjert i denne dramatiske historien fra et komplisert samliv. En av dem er forfatter og journalist Erik Skram.

 • Johanne Luise Heiberg avslutter boken om svigerforeldrene Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. Den bygger på brev som hennes nå avdøde mann Johan Ludvig Heiberg etterlot seg, fordi han mente at foreldrenes ekteskap og skillmisse var av offentlig interesse. Den utgis på Gyldendal i tredve tusen eksemplarer som førsteopplag, og skal komme til å få stor oppmerksomhet i Danmark.

 • Erik Skram har netopp begynt å lese Marie Luise Heibergs nylig utgitte bok med brevvekslingen mellom hennes svigerforeldre Thomasine og Peter Andreas Heiberg. Han er fullstendig bergatt.

  Han kjøper boken i julegave til Amalie Müller, han syns den er bedre enn allverdens romaner, og han syns han leser om Amalie på hver linje i brevene. Og han er forferdet over hvor ynkelig Peter Andreas Heiberg fremstår i brevet der han svarer på Thomasines brev med bønn om skillsmisse. At han kan være så ynkelig overfor sin kone!

 • P. A. Heibergs brev til venninnen Kamma Rahbek fra 1801, der han takker henne varmt for at hun og hennes mann er villige til å ta hans og Thomasines sønn i huset som pleiesønn, slik at han ikkek nav være med sin mor, trykkes i Tilskueren. Brevet er skrevet på et tidspunkt der Heiberg befinner seg i landflyktighet i Paris, og er i voldsom konflikt med sin kone Thomasine, som vil skilles og gifte seg med sin baron von Gyllembourg. Gutten, som den gangen var ti år gammel, og som ble en sentral kulturpersonlighet i Danmark, har nå vært død i over tredve år. I brevet fremstår P.A.