Portrettbilde
Kjønn
Mann
Fødselsdato
14 desember 1791
Fødselssted
Dødsdato
25 august 1860
Dødssted

Galleri

 • Peter Andreas Heiberg er en ung danske på 23 år av norsk slekt (hans far, som døde da han var to år gammel, var fra Fredrikstad, og lærer på latinskolen i Vordingborg i Danmark) som etter avsluttet filologisk embetseksamen har endt i Bergen hos sin onkel Joachim Heiberg, som er klokker i Nykirken, og sin rike velgjører Albert Henrich Meyer ved herskapseiendommen Lunggård. Her får han styre som han vil, og holder mange og store fester. Han blir kjent med mange forfattere, som inspirerer ham til å skrive. Han blir i byen i tre år før han reiser tilbake til Danmark.

 • Ludvig Heiberg blir født i København. Foreldrene er Thomasine (senere Gyllembourg) og Peter Andreas Heiberg. Det er ingen fortrolighet mellom ektefellene, selv om de respekterer hverandre En annen faktor som preger samlivet, er det tilspissede forholdet mellom Heiberg og statsmakten. Forfatterskapet fører stadig til at han får bøter som han ikke har penger til å betale. Bøtene betaler Thomasines far.

   

 • Johan Ludvig Heiberg blir født på Bonderup ved Ringsted som eneste barn av Peter Andreas Heiberg og Thomasine Christine født Buntzen, som siden skal skille seg fra hans far, gifte seg med den svenske Carl Fredrik Gyllembourg-Ehrensvärd, baron og landøkonomisk forfatter, og bli kjent som Thomasine Gyllembourg.

 • Johan Ludvig Heiberg er åtte år gammel og må rømme med faren til Paris etter foreldrenes skilsmisse. Faren nekter moren å se sønnen, og han settes etter en tid i forvaring hos morens søster, Lise Jürgensen.

 • Johan Ludvig Heiberg er elleve år gammel og flyttes til farens gode venner på Bakkehuset, Knud Lyne og Kamma Rahbek. Her holdes det litterære salonger hvor mange betydningsfulle mennesker fra dansk gullalder kommer. Han leser latin med Rahbek og levende språk med Kamma. Til resten av undervisningen får han teologisk kandidat Peter Hansen, som gutten blir svært glad i.

 • Johan Ludvig Heiberg rømmer fra sine fosterforeldre i Bakkehuset, fordi Rahbek har lovet ham pryl neste dag på grunn av dårlige karakterer, men også på grunn av den tonen farens venner snakker om moren hans på. Han henger ved moren med en svermerisk hengivenhet. På ny flytter han inn hos sin moster Lise.

 • Johan Ludvig Heiberg avlegger Examen Philosophicum ved Københavns universitet. Han far, som tidligere har nektet ham å være sammen med moren, har nå slakket på restriksjonene, og Johan er mye sammen med henne og hennes nye mann Gyllembourg, som han setter stor pris på, i deres hjem i København, som de har flyttet til etter at deres gård i Nordsjælland brant. Her treffer han H.C. Ørsted, komponisten Weyse og dikteren Adam Oehlenschläger. Også i farens hjem treffer han en rekke av tidens kulturpersonligheter, danske og franske diplomater og det øvre borgerskap.

 • Johan Ludvig Heiberg reiser til Stockholm sammen med grev Taube og hans familie om høsten. Her innføres han i den svenske hovedstads mest eksklusive kretser.

 • Johan Ludvig Heiberg er tilbake fra et tre måneders opphold i Stockholm. Han blir gjest hos den rike handelsherre konferensråd Brun og hans skjønnlitterære hustru, Frederikke eller Friederike, født Münter. Her treffer han også prinser og diplomater, diktere, vitenskapsmenn –og den yndige og begavete datter Adelaide, også kalt Ida, som senere skal bli grevinne Bombelles. Henne dikter han bevingede dikt til. Både i hjemmet til sin mor og sin far treffer han Jens Baggesen og Oehlenschläger, som står midt oppe i en strid så intens at den kan minne om borgerkrig i det litterære miljø.

 • Johan Ludvig Heiberg er en 33 år gammel mann fra København som tar fatt på lesningen av den tyske filosofen Hegels Encyclopædie. Til å begynne med strever han voldsomt; han syns skriftet er ugjennomtrengelig, og er nær ved å gi opp å forstå hva dette dreier seg om. Men enkelte steder i teksten syns han likevel at han skimter en slags tankens ledestjerne, og ser en form for sammenheng mellom tankene som gir gjenklang i hans egne refleksjoner. Denne sommeren gjør Heiberg en reise til Berlin.

 • I Christiania etablerer skuespilleren Johan Peter Strömberg et teater ved Hammersborg. Det rommer 800-1000 tilskuere, og på grunn av den dårlige kvaliteten på norske skuespillere begynner man raskt å ansette danske skuespillere som ikke har fått jobb ved Det Kongelige Theater i København. I løpet av et år kan 60-70 ulike stykker bli vist på teatret. Johan Ludvig Heiberg er blant de mest populære dramatikerne som spilles.

 • Johan Ludvig Heiberg en mann på 48 år som skriver om sitt første møte med filosofen Hegel i 1824. I utgangspunktet hadde det han hadde hørt fra universitetslærerne i Kiel om denne filosofen avskrekket ham fra å gjøre seg nærmere bekjent med Hegels tanker. Kun en av lærerne snakket den gangen om Hegel som en utmerket mann som hadde brakt filosofien til et høyere standpunkt, men som det krevdes stor og alvorlig vilje og anstrengelse til å forstå.

 • Christoffer Wilhelm Eckersberg maler bildet Kvinne foran et speil. Motivet er en kvinne som står med ryggen til og som er opptatt av sitt toalett, en intim hverdagsscene. Bildets intime atmosfære understrekes av de dempede farvene og av den effektfulle måten Eckersberg på samme tid avslører og tildekker kvinnens intimitet ved hjelp av rammen rundt speilet og klesstykket som er svøpt rundt hoftene hennes. Som på flere av Eckersbergs andre malerier er det modellen Florentine som står modell.

 • Johan Ludvig Heiberg skriver en anmeldelse av Kierkegaards nylig utgitte verk Enten-Eller. Han kaller boken et monstrum og gjør seg lystig over tittelen. Han vemmes, ekles og opprøres over Forførerens Dagbog.

 • Johan Ludvig Heiberg, som er Danmarks store teatermann og litterære autoritet, skriver en artikkel om hvilke krav man kan stille til en person i et karakterstykke, det han kaller en egentlig dramatisk karakter. Karakteren er «det ethiske Præg, som Mennesket selv har givet sig», mener han.

 • Henrik Ibsen ankommer Christiania for å ta Examen artium ved skolen som kalles Heltbergs studentfabrikk. Hans skuespill Catilina er nettopp utgitt. Om tilblivelsen av dette stykket skal han siden komme til å skrive:

  «Catilina» blev skrevet i en liden spidsborgerby, hvor det ikke stod i min magt at give luft til alt det, der gærede i mig, undtagen gennem gale streger og optøjer, som pådrog mig uvilje hos alle de agtbare borgere, der ikke kunde sætte sig ind i den verden, som jeg der gik og tumlede med alene.»

 • Camilla Colletts Amtmandens døttre, første del utkommer. Andre del kommer til å bli utgitt om en måneds tid. Collett startet på arbeidet med romanen i løpet av ekteskapet med Peter Jonas Collett, men hun var ikke kommet særlig langt før han døde.

 • Ludvig Heiberg dør, 69 år gammel.

 • Henrik Ibsen skriver et oppbrakt brev til sin venn Bjørnstjerne Bjørnson i forbindelse med en krass kritikk han har fått av Peer Gynt av den danske kritikeren Clemens Petersen i den danske avisene Fædrelandet. Petersen er Bjørnstjernes nære venn, og dessuten en arvtaker og venn av Johan Ludvig Heiberg, særlig med henblikk på Heibergs strenge formkrav, men han har også strenge krav til moralsk reisning og etisk dybde i litteraturen han anmelder.

 • Johanne Luise Heiberg avslutter boken om svigerforeldrene Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg. Den bygger på brev som hennes nå avdøde mann Johan Ludvig Heiberg etterlot seg, fordi han mente at foreldrenes ekteskap og skillmisse var av offentlig interesse. Den utgis på Gyldendal i tredve tusen eksemplarer som førsteopplag, og skal komme til å få stor oppmerksomhet i Danmark.

 • P. A. Heibergs brev til venninnen Kamma Rahbek fra 1801, der han takker henne varmt for at hun og hennes mann er villige til å ta hans og Thomasines sønn i huset som pleiesønn, slik at han ikkek nav være med sin mor, trykkes i Tilskueren. Brevet er skrevet på et tidspunkt der Heiberg befinner seg i landflyktighet i Paris, og er i voldsom konflikt med sin kone Thomasine, som vil skilles og gifte seg med sin baron von Gyllembourg. Gutten, som den gangen var ti år gammel, og som ble en sentral kulturpersonlighet i Danmark, har nå vært død i over tredve år. I brevet fremstår P.A.