Dato
1839

Johan Ludvig Heiberg en mann på 48 år som skriver om sitt første møte med filosofen Hegel i 1824. I utgangspunktet hadde det han hadde hørt fra universitetslærerne i Kiel om denne filosofen avskrekket ham fra å gjøre seg nærmere bekjent med Hegels tanker. Kun en av lærerne snakket den gangen om Hegel som en utmerket mann som hadde brakt filosofien til et høyere standpunkt, men som det krevdes stor og alvorlig vilje og anstrengelse til å forstå.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.nb.no/nbsok/nb/2510e62af48c84976dfca5f94117607e.nbdigital?lang=no#0