Image
Gørbitz, J. (1839). Camilla Collett.
Dato
oktober 1837

Camilla Wergeland skriver til sin venninne Emilie Diriks at hun har hørt rykter om at at Welhaven går rundt i Bergen og skryter av hvor stor makt hn har over henne. Hun er fortørnet. Hun skriver: «Hun lod mig vide at hun havde hørt og at hun troede at jeg i Meddelelser til Folk i Bergen havde brammet med min Magt over hendes Skjæbne. Det er nu et Aar siden.»

Camilla ber Emilie pålegge en annen venninne, Caroline Fougstad, om å fortelle ham dette: «Lad C. engang ved Leilighed sige ham dette, ikke som et Paalæg fra mig, men sige at hun veed jeg har faaet et Brev med disse Underretninger, der har krænket mig, spørge hvad det er for Fortrolige han har i Bergen, og ikke glemme at sige ham i klare Ord ovenførte som jeg har understrøget.»

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Welhaven, J. S. og O. L. Mohr (1945). Welhavens kjærlighetsbrever til Ida Kjerulf : med en innledende orientering. Oslo, Aschehoug.

www.nb.no/nbsok/nb/222be13fd0f29b5504dd18bf15e8545f.nbdigital?lang=en#3