Dato
1839

Daniel Cornelius Danielsen, som er en 24 år gammel bergenser, sønn av en fattig urmaker i byen, og halt etter en hoftesykdom han fikk for fem år siden, har vendt tilbake til Bergen etter endt medisinerutdannelse og virke som kirurg for jegerkorpset på Gardemoen og disktrikslege i Stavanger. Etter hvert skal han komme til å gjøre omfattende vitenskapelige undersøkelser ved spedalskhetshospitalet St. Jørgens hospital, i Bergen, som han blir ansatt ved fra 1841. Her finnes det et stort studiemateriale, og han har som sitt første mål å avgrense spedalskheten i forhold til de andre hudsykdommene den blir forvekslet med. Dette gamle problemet skal det lykkes den naturvitenskapelig trente unge Danielssen å løse på forbløffende kort tid. I denne stillingen skal han komme til å bli ti år. Siden skal han komme til å forsette arbeidet ved Lungegårdshospitalet for spedalske frem til sin død i 1894. Hans datter Fanny skal komme til å bli Amalie Skrams kjære venninne. Hun komme til å dø som ung kvinne. Om noen år kommer han til å innlede et forhold til Magdalene Thoresee. Det skal komme til å bli sladret mye om dem. Men foreløpig er hun en tyve år gammel kvinne som har fått hjelp til å utdanne seg til lærerinne i København.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://nbl.snl.no/Daniel_Cornelius_Danielssen og https://no.wikipedia.org/wiki/Daniel_Cornelius_Danielssen og https://no.wikipedia.org/wiki/Magdalene_Thoresen