Image
Knudsen, K. (1865). Fra Murallmenningen i Bergen.
Dato
november 1840

Mons Monsen Alver, som skal komme til å bli Amalie Skrams far, flytter fra barndomshjemmet i Alversund til Bergen. Han er 21 år gammel nå, og får jobb først soms hestekar hos en av byens leger, siden som gesell hos kjøpmann Conrad Hadeler, som han siden skal komme til å gå i kompaniskap med.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Bjerkelund, R. (1989). Amalie Skram: dansk borger, norsk forfatter. [Oslo], Aschehoug.s 14

http://www.nb.no/nbsok/nb/4a83de078290a4a5fcaded571fb58b81.nbdigital?lang=no#15

og

http://erlingjensen.net/Historie/sigobst.htm

og

Tiberg, A. (1910). Amalie Skram som kunstner og menneske. Kristiania, Aschehoug.

http://www.nb.no/nbsok/nb/b18c63634b51c28a2804ac1de8aea7ba.nbdigital?lang=no#31