Portrettbilde
Andre navn
Mons Alver
Mons Monsen
John Oliver
Kjønn
Mann
Fødselsdato
3 februar 1819
Fødselssted
Dødsdato
8 november 1898
Dødssted
 • Mons Monsen Alver, som skal komme til å bli Amalies far, blir født under enkle kår på en gård i Alversund. Familien driver med jordbruk og fiske. Faren Jon er 32 år gammel, moren Anna er 29. Mons er deres fjerde barn.

 • Anna Bergesdatter, som skal bli Amalie Skrams farmor, mister sin datter Marta. Marta er fire år gammel. Amalies far Mons er to.

 • Anna Bergesdatter, som skal bli Amalies farmor, mister sin sønn Berge som ettåring. Mons, som skal bli Amalies far, er ti. En liten søster døde da han var to år gammel. Til sammen skal Anna komme til å få tolv barn. Dette året er de ni. Mons er født som nummer fire.

 • Mons Monsen Alver, som skal komme til å bli Amalie Skrams far, flytter fra barndomshjemmet i Alversund til Bergen. Han er 21 år gammel nå, og får jobb først soms hestekar hos en av byens leger, siden som gesell hos kjøpmann Conrad Hadeler, som han siden skal komme til å gå i kompaniskap med.

 • Karen Mathea Jensen, som skal bli Amalie Skrams fars andre kone, blir født i Skiptvedt i Østfold.

 • Mons Monsen Alver, Amalie Skrams far, reiser fra Alversund til Bergen.

 • Mons Monsen, Amalie Skrams far, får oppsagt sitt borgerbrev i Bergen.

 • Mons Monsen og Ingeborg Lovise Sivertsen, Amalies foreldre, gifter seg i Domkirken i Bergen. Brudgommen er fra Alversund, en vakker mann, 25 år gammel. Bruden er også meget vakker, sammen med sin søster Carine har hun rykte på seg for å være litt uvillig til husarbeid. Paret bosetter seg på Torvallmenningen 15. Forlovere i bryllupet er kjøpmann Hadeler, brudgommens tidligere arbeidsgiver, og August Møhl, Lovises danske svoger fra København, som er bokhandler i Strandgaden. Møhl har en dansk søster som heter Amalie.

 • Mons Monsen Alver, Amalie Skrams far, tar ut borgerskap i Bergen. Han er 25 år gammel.

 • Karen Mathea Jensdatter, som skal bli Amalie Skrams fars andre kone, blir født i Skiptvedt, Østfold

 • Mons Monsen Alver, som snart skal bli Amalie Alvers far, kjøper Apothekersmuget 2 i Bergen.

 • Berthe Amalie Alver blir født i Bergen. Faren er Mons Alver, 27 år gammel, bondesønn fra Alversund. Moren er Lovise Sivertsen, 26 år gammel og skomakerdatter fra Bergen. Familien har allerede en sønn, Wihelm på ett og et halvt. Famlien bor i Apotekersmuget.

 • Mons Jonsen Alver, som skal bli Amalie Alvers farfar, får tinglyst en obligasjon til Knut Larsen Storoksa på 50 spesidaler. Han er 60 år gammel, og overdrar dette året gården Alver til sønnen Mons Monsen, som er Amalies far. Men kort etter overdrar Mons den videre til sin eldre bror Ole.

  Også Ole skal imidlertid komme til å reise til Bergen. Faren blir boende som kårmann på gården til sin død. Amalie og søsknene henne skal komme til å få et nært forhold til Alversund; det er her de skal tilbringe sine sommerferier.

 • Mons Alver, Amalie Alvers far, tar opp lån fra Overformynderiet, fra den umyndige Bolette Maren Berentine Müller.

  Maren Berentine er seksten år gammel, og skal om fem år komme til å gifte seg med det som skal bli Amalies svoger i første ekteskap, Michael Schelderup Müller. De to er slektninger.

  Michael er født i Gjerpen i Telemark noen uker etter at Henrik Ibsen blir født på samme sted. Amalies far setter seg altså i gjeld til den familien som Amalie skal komme til å bli giftet inn i. Men foreløpig er Amalie knapt et år gammel.

 • Mons Monsen Alver, Amalie Alvers far, selger gården Alver, som er gården han kommer fra i Alversund, til sin bror Jon Monsen Alver for 270 spesidaler. Av disse må Jon låne 80 spesidaler.

 • Mons Alver kjøper det som nå er Strandgaten 54 i Bergen for 3400 spesidaler.

  Amalie Alver er fire år gammel nå. Hun skal komme til å bo her i dette huset frem til hun er elleve. Det er et stort og fint bergenshus i tre etasjer. Faren har sin forretning i samme hus.

 • Mons Monsen Alver annonserer i avisen Bergens Adressecontoirs Efterretninger bygg og rug til husholdningen, og saltet kjøtt i bøketønner til skipsbruk.

 • Mons Monsen Alver trenger hjelp i forretningen. Han annonserer i avisen Bergens Adressecontoirs Efterretninger etter en "rask Dreng der er øvet i Handel og kan prestære gode Attester". I samme avise tilkjennegjør han at han har kjettinger i alle dimensjoner til salgs. Inngangsbillette koster tolv skilling. For barn og tjenestefolk er det imildertid halv pris.

 • I Bergen blir Bergens mekaniske verksted etablert i Solheimsviken. Og i byen begynner det nå etter hvert å komme moderne moderatørlamper i hjemmene, det gjør at det er blitt mye enklere og lysere å arbeide innendør etter mørkets frembrudd. Det er i grunnen en enkel oppfinnelse; når man trykker på en fjær, blir rapsoljen presset opp i veggen, og når fjæren blir slapp, må den trekkes opp, da kommer det en herlig lyd, det høres ut som om lampen roper av velvære. Skjermen på moderatørlampene er som regel grønne på utsiden og hvite på innsiden.

 • Amalie Alver er elleve år gammel og den nest eldste i en søskenflokk som nå er redusert til seks, etter at den yngste broren hennes, Mons August, døde som spedbarn for et par måneder siden. I dag blir barndomshjemmet deres, Strandgaten 54, solgt på tvangsauksjon.

  Hennes far Mons Alver har pådratt seg store økonomiske problemer.

  Familien flytter rett over gaten fra det store treetasjes huset til en ettroms leilighet. Her skal de komme til å bo frem til 1861.

 • Mons Monsen Alver blir denne våren, i likhet med en rekke bergenske «Kjældermend trukket med i etterdønningene etter den bergenske kjøpmannen Hans Hellands falitt, siden han har deltatt i denne økonomiske spekulasjoner. Etter hvert skal det vise seg at regnskapene hans ikke er helt i orden.

 • Amalies far Mons Monsen Alver, som har drevet som kjøpmann i Bergen med vekslende hell i mange år, er falitt, etter langs tids økonomisk slit. Han står i umiddelbar fare for å havne i gjeldsfengsel. Søstrene hans hjelper ham med reisepenger, og han flykter til Amerika. Til familien forteller han at han skal ut på en kort reise på Vestlandet, og at han snart er tilbake. Men barna aner nok at det ikke stemmer helt. Dette er en tung tid for familien.

 • Mons Monsen Alver, Amalie Alvevrs far, er blitt 46 år gammel og reiser fra byen med et skip som skal til England. Han får arbeid som kokk på et skip som skal fra Liverpool til Halifax, for han har ikke råd til å reise som passasjer.

  Ved Halifax skal skipet komme til å forlise, og han skal med nød og neppe redde livet.

  I Halifax må han til sjøs på nytt, som matros denne gangen, ferden går tilbake til Liverpool. Deretter igjen som matros til New York.

 • Amalie Alvers forlovelse med kaptein August Müller blir kunngjort i Bergen. Han er nettopp blitt medeier i sitt eget skip, sammen med broren Tobias. Det er bare to dager til bryllupet.

 • Ingeborg Alver Olsen, Amalie Müllers tante på farssiden, bor i Stavanger sammen med sin familie. Hun er 44 år gammel, og har fire barn som alle er født i Bergen. Hun er to år yngre enn sin bror Mons Alver, Amalies far, og skal siden sies å være modell til den kloke konen i Alexander Kiellands roman Else, som skal utkomme i 1881.

  Hun blir kalt madam Olsen, men også doktor Alver, hun er en dypt religiøs og svært driftig dame med med både evne og vilje til å gjøre gode gjerninger, og hun har dessuten store kunnskaper og helbredende evner.

 • Mons Alver er fremdeles i Amerika. Han sønn Martin blir student i Kristiania dette året. Han skal bli prest.

 • Amalie Müller, som nå er 23 år gammel, tar med seg de to guttene og en barnepike til København for å møte ektemannen August der om sommeren.

  Dette er en harmonisk tid i ekteskapet.Amalie har grønn silkekjole og vekker oppsikt overalt hvor hun kommer, det hender at de nødt til å ta drosje for ikke å få for stort følge, og folk ber henne i selskap selv om de ikke kjenner henne, bare for å få et glimt av henne og oppleve hennes skjønnhet.

 • Mons Alver er på vei hjem fra Amerika for å besøke familien og få konen Lovise med seg tilbake. Dette året sender Mons telegram til familien i Christiania fra Christiansand: Han er på vei hjem. Ludvig skriver i dagboken sin om en urolig natt før farens ankomst, og om hvordan han står i grålysningen på kaien og venter på at båten skal komme. Når båten legger til, ser han opp på dekket etter en duknakket, gråhåret mann. Men Mons er slett ikke duknakket, rask og spenstig kommer han nedover langgangen, han har sort skjegg og en stor koffert i hånden.

 • Ludvig Alver, Amalie Müllers yngre bror, begynner denne sommermåneden å skrive dagbok. Han er snart 22 år gammel, og jobber som huslærer hos en prestefamilie i Stangvik, og har tenkt på det lenge, men nå skjer det altså. Han begynner med en lang innledning, der han oppsummerer sitt liv så langt, og dermed forteller mye om forholdene i barndomshjemmet. Han skriver:

  "Stangvik i juni 1869

 • Amalie Müller er i Odessa med Augusts skip, dypt deprimert og motløs. Noen ganger er hun så redd at hun ikke engang våger å be, selv om troen så langt har vært en støtte for henne.

  De religiøse kvalene er enorme.

  Så får hun brev fra sin kjære lærer Ole Elias Holck fra skoletiden i Bergen. Han sender henne kjærlige og formanende ord, hun føler at det er Gud selv som taler til henne gjennom dette brevet,  og tar dem inderlig til seg.

  I Odessa sender hun sønnene Jakob og Ludvig til fotografen. Bildet som blir tatt av dem sender hun til sin far Mons Alver.

 • Mons Alver reiser tilbake til New York. Han er nå 52 år gammel. Han har tilbrakt vinteren på Briskeby i Christiania sammen med den gjenlevende delen av familien, bortsett fra Amalie, som er på jordomseiling med sin egen familie. Forgjeves har han forsøkt å få sin kone Lovise med seg til Amerika.

 • Ludvig Alver har fått brev fra sin far Mons Alver. Han skriver i dagboken om faren, om den gangen i fjor vinter da Mons kom tilbake fra Amerika og fortalte om hva han hadde opplevd på reisen dit, og de harde forholdene han hadde levd under.

  Ludvig skriver:

  "Christiania 26de Juni 1870.

 • Amalie Müllers far, Mons Alver, returnerer fra Amerika for å hente kone og barn. Mons Alver, Amalies far, er 55 år gammel og har kommet hjem for andre gang fra Amerika for å førsøke å få med seg sin kone Lovise og de to yngste sønnene tibake til det lovede landet.

  Lovise og sønnene bor nå i Christiania. Sønnen Bernhard er 24 år gammel og arbieder på kontor, og Martin 19 og teologistudent. Martin er svært syk, antakelig med tuberkulose.Mons blir hjemme i seks måneder. Han livnærer seg som snekker. Forholdet mellom ham og Lovise er svært anspent. Så gir han opp og reiser tilbake.

 • Martin, Amalie Müllers fire år yngre bror, dør i Christiania. Dødsårsaken oppgis som hjertesykdom. Han har vært teologistudent, og bodd sammen mde Ludvig i Munkedamsveien 23. Hele familien er samlet om ham på dødsleiet, også faren Mons. Igjen forsøker Mons å få med seg Lovise til Amerika. Men Lovise nekter, og det kommer, etter mye krangel, til et brudd mellom de to.

 • Mons og Ludvig Alver besøker Bugges, Ludvig forlovede Hildas familie, på Briskeby i Kristiania.

 • Ludvig Alver skriver i dagboken sin om hvordan hans far Mons opptrer rått og brutalt mot ham selv og moren Lovise. Dette er en forferdelig tid i familien Alver.

 • Mons Alver har flyttet fra Lovise for en tid etter hefitg krangel, men er nå flyttet tilbake, etter at Lovise skrev brev til ham og ba ham komme. De to og Bernhard skal gå til alters (nattverd) sammen.

 • Lovise Alver, Amalie Müllers mor, blir i folketellingen for Kristiania, som utføres i dag, registrert på adressen Nordregate 27 på Grünnerløkka i Kristiania. Ikke langt unna, i Mariboes gade, bor faren hennes. Forholdet mellom foreldrene er anspent.

  Lovise bor sammen med Amalies bror Bernhard.

  Lovise er 54 år gammel nå.

  Bernhard er tyve år gammel, og arbeider som kontorist.

  Mons, Amalies far, som er blitt 56, bor i Maribogade 16. Han er oppført som snekkermester.

 • Karen Mathea Jensen, som skal bli Amalie Müllers fars andre kone og mor til hennes halvsøster Elizabeth, ankommer USA og gifter seg antakelig med Mons Alver, som har skiftet navn til John Oliver.

  Mons har to ganger vært tilbake i Norge for å få med sin norske kone Lovise Alver til Amerika, uten å lykkes. Til slutt er det blitt sendt et brev hjem til familien om at han er død. Men det er han altså ikke. Tvert imot er han nå blitt bigamist.

 • Mons Monsen Alver er en snekker i midten av femtiårene som bor for seg selv i Maribogade 16 i Kristiania. Ikke langt unna, i Nordregate 27, bor hans kone Lovise og sønnen Bernhard Nicolai. Det er kommet til brudd mellom de to ektefellene, etter mye krangel og dårlig stemning.

 • Mons Alver er i Kristiania.

 • Mons Alver er i Kristiania.

 • Mons Alver, Amalie Müllers far, som er kommet hjem fra Amerika for å få med seg sin kone Lovise og de to yngste sønnene Martin og Bernhard tilbake, bor i Kristiania, -- men ikke sammen med konen Lovise.

  Amalies to eldste brødre Ludvig og Bernhard har sett sin far på gaten i Kristiania. Han så så gammel og lurvete ut, syntes de; de unngikk å gi seg til kjenne, skriver Ludvig i dagboken sin.

  Om ikke lenge vil det komme et brev fra Mons i Bergen, det har preg av å være et avskjedsbrev, og gir inntrykk av at de ikke kommer til å se hverandre igjen.

 • I dag skriver Ludvig Alver i dagboken:


  "Jeg har fået brev fra fader, han er i Bergen. I Bergen! Arme fader! Med hvilke tanker har du gjenseet Bergen?

 • Kristofer Janson fortsetter sin ferd over den stivfrosne prærien i Midtvesten. Han ankommer Fargo, byen Amalies far om ikke lenge kommer til å slå seg ned i.Vinden er isende kald, immigrantenes liv er primitivt, og Janson sjokkeres over de dårlige moralske forholdene. Særlig det faktum at tradisjonen med nattefrierier, dette at menn kommer på besøk hos ugifte kvinner om natten, tydeligvis tydeligvis fremdeles holdes i hevd. Dette må det bli en slutt på, mener han.

  På møtene er publikum ofte fulle. Det er heller ikke bra, skriver han i brev hjem.

 • Bjørnstjerne Bjørnson, som nå går i sitt førtiende år, er på sin foredragsturné kommet til Fargo i Nord-Dakota. Det er her Amalie Müllers far Mons Alver, som kaller seg John Oliver, kommer til å slå seg ned med sin nye familie.

  Her vrimler det også av andre nordmenn, blant dem Amalies slektninger på farssiden.

 • Mons Monsen Alver, Amalies far (som nå heter John Oliver) og hans nevø Mons Olai Oliver (Alver) bosetter seg i Fargo, Cass County, Nord Dakota.

  Før dette har Mons hatt hyre på et dampskip på The Great Lakes ved Chicago, og jobbet på en fabrikk i Chicago, hvor han etter hvert avanserte til en slags bokholder med ganske god lønn.

  Han har også jobbet som gårdsgutt hos en farmer, og blitt liggende dødssyk og forlatt uten noen til å pleie seg før en nordmann tilfeldigvis fant ham, tok ham med seg og bar ham flere mil på ryggen hjem til seg selv, hvor han ble pleiet. 

 • Kristoffer og Drude Janson og barna deres opplever det utrolige at kirken de var i ferd med å bygge på en indiansk gravplass i Brown County i Minnesota, og som ble tatt av en syklon for nøyaktig ett år siden i dag, på ny blir tatt en en syklon. Brown County ligger ikke langt fra Fargo/Moorhead, der Amalie Skrams far Mons Alver har slått seg ned og stiftet ny famlie, under navnet John Oliver. Mons/John var i Amalies oppvekst kjent som en av «bønnemennene» i Bergen, men da han kom tilbake etter noen år i Amerika, ble det kjent at han var blitt fritenker.

 • Knut Hamsun skriver til Kristofer Janson fra Casselton i Dakota om hvordan han i begynnelsen av denne måneden, på vei fra Minneapolis for å få arbeid på jernbanen sammen med noen kamerater, ble satt av midt på den vide og ensomme prærien. Det eneste de kunne se i nærheten var tre lerretstelt, og der ville de ikke være, så de tok sekkene sine på ryggen og dro avgårde til fots til nærmeste by. Der var det ikke arbeid å få, så de gikk videre til Fargo, hvor de overnattet i en tom jernbanevogn som sto forlatt på skinnene. I Fargo bor Amalie Skrams far, Mons Alver.

 • I USA herjer en voldsom snøstorm, som får navnet Schoolhouse Blizzard, i statene Montana, Minnesota, Nebraska, Kansas og Texas. 235 personer mister livet i stormen, mange av dem skolebarn på vei hjem fra skolen. Amalies far Mons Alver bor i dette området.

 • I USA herjer den voldsomme snøstormen som får navnet The Great Blizzard of 1888. Den starter på østkysten, og skal etter hvert komme til å ta livet av rundt 400 mennesker.

 • I Fargo raser en voldsom brann som ødelegger det meste av byens boliger for de 6000 innbyggerne, og forretnignsbyggene. Etter denne katastrofen blir det bestemt at det det bygges i murstein i byen.

 • Mons Monsen Alver dør etter tre-fire dagers sykdom. Nevøen Olay/Ole Oliver får ansvaret for å administrere boet inntil skiftet er gjennomført. Dette drøyer imidlertid, og skal ikke komme til å bli avsluttet før i 1904, da den siste eiendommen hans i Fargo blir solgt.

 • Dagbladet bringer en notis om at Mons Alver, Amalies far, er død, og at han etterlater seg en kone og en datter på tolv år. Amalie blir svært opprørt når hun får vite dette. Hun skriver et brev til Erik og forteller at hun og søsknene hadde lovet hverandre å aldri snakke om faren fordi de mente det ville sette deres mor i et dårlig lys.

  Derfor har hun ikke fortalt Erik noe om faren.

 • Mons Monsen Alver (som nå heter John Oliver), Amalie Skrams far, har vært død i seks uker. Nå er det bobehandling av hans nevø Ole Oliver, som under eds ansvar blir avhørt som vitne.

  Han forteller at han har kjent onklene siden barndommen, og at han selv kom til Amerika for 16 år siden og har kjent han siden da, og at de har vært sammen. Han forteller også at onklene har vært gift to ganger, at han har begjært skillsmisse i Amerika, man at han ikke vet om den første konen er død.

 • Mons Monsen Alvers død blir kunngjort for andre gang i The Fargo Forum and Daily Republican.

  I Fargo har han drevet et vaskeri, og eier to mindre eiendommer sentralt i Fargo, samt noen husdyr, i alt anslått til en verdi omkring 1200 dollar.

 • I Fargo holder dommer Roberts en høring rundt arven etter Mons Alver (John Oliver). Det er hans nevø Ole Oliver som administrerer arven, som beløper seg til 1200 dollar. Dommeren har nettopp fått et brev fra Amalie i anledning arven. Hun fraskriver seg og sine alle krav på den.

  Hun har en halvsøster, Elizabeth Oliver (som siden skal komme til å gifte seg Perry) og en stemor, Karen Mathea. Det er disse som får hele arven.

 • Mons Alvers datter Elizabeth Catherine dør i Edina, Hennepin, USA.