Image
Sted
Kilde

Takk til Bruce Olson for å hjelp til å finne Mons Alvers adresse i Fargo.

 

Det er usikkert om det var dette huset Mons bodde i, eller om dt er bygd senere. Gatenumrene kan også ha blitt endret.