• Karen Mathea Jensen, som skal bli Amalie Müllers fars andre kone og mor til hennes halvsøster Elizabeth, ankommer USA og gifter seg antakelig med Mons Alver, som har skiftet navn til John Oliver.

  Mons har to ganger vært tilbake i Norge for å få med sin norske kone Lovise Alver til Amerika, uten å lykkes. Til slutt er det blitt sendt et brev hjem til familien om at han er død. Men det er han altså ikke. Tvert imot er han nå blitt bigamist.

 • Kristofer Janson fortsetter sin ferd over den stivfrosne prærien i Midtvesten. Han ankommer Fargo, byen Amalies far om ikke lenge kommer til å slå seg ned i.Vinden er isende kald, immigrantenes liv er primitivt, og Janson sjokkeres over de dårlige moralske forholdene. Særlig det faktum at tradisjonen med nattefrierier, dette at menn kommer på besøk hos ugifte kvinner om natten, tydeligvis tydeligvis fremdeles holdes i hevd. Dette må det bli en slutt på, mener han.

  På møtene er publikum ofte fulle. Det er heller ikke bra, skriver han i brev hjem.

 • Bjørnstjerne Bjørnson, som nå går i sitt førtiende år, er på sin foredragsturné kommet til Fargo i Nord-Dakota. Det er her Amalie Müllers far Mons Alver, som kaller seg John Oliver, kommer til å slå seg ned med sin nye familie.

  Her vrimler det også av andre nordmenn, blant dem Amalies slektninger på farssiden.

 • Bjørnstjerne Bjørnson holder foredrag i Fargo for ca 900 norske immigranter. De hyller ham med begeistrede hurrarop. Han syns nordmennene her har blitt vakrere. De har fått andre øyne, annen munn, fastere ansiktsdrag, synes det ham.

  Men Red River Post mener at de knapt kan ha skjønt dybden i foredraget, som ender med en lyrisk beskrivelse av Michelangelos verk i taket i det sixtinske kapell.

  Nederst i salen sitter prestene og tar notater. Bjørnson tenker: Jeg skal gi dem noe å referere!

 • Mons Monsen Alver, Amalie Müllers far (som nå heter John Oliver) og hans nevø Mons Olai Oliver (Alver) bosetter seg i Fargo, Cass County, Nord Dakota.

  Før dette har Mons hatt hyre på et dampskip på The Great Lakes ved Chicago, og jobbet på en fabrikk i Chicago, hvor han etter hvert avanserte til en slags bokholder med ganske god lønn.

  Han har også jobbet som gårdsgutt hos en farmer, og blitt liggende dødssyk og forlatt uten noen til å pleie seg før en nordmann tilfeldigvis fant ham, tok ham med seg og bar ham flere mil på ryggen hjem til seg selv, hvor han ble pleiet. 

 • Ole Oliver, Amalies fetter på farssiden, bossetter seg i Fargo, North Dakota. Her skal han komme til å bli boende frem til sin død so 91-åring.

  Han jobber i jernvarehandler og mange år, og skal om et års tid komme til å gifte seg med Lena Elizabeth Olsen fra Bergen.

 • I Fargo, hvor Amalies far Mons bor, blir North Dakota State University grunnlagt.

 • I Fargo raser en voldsom brann som ødelegger det meste av byens boliger for de 6000 innbyggerne, og forretnignsbyggene. Etter denne katastrofen blir det bestemt at det det bygges i murstein i byen.

 • Mons Monsen Alver dør etter tre-fire dagers sykdom. Nevøen Olay/Ole Oliver får ansvaret for å administrere boet inntil skiftet er gjennomført. Dette drøyer imidlertid, og skal ikke komme til å bli avsluttet før i 1904, da den siste eiendommen hans i Fargo blir solgt.

 • Mons Monsen Alver (som nå heter John Oliver), Amalie Skrams far, har vært død i seks uker. Nå er det bobehandling av hans nevø Ole Oliver, som under eds ansvar blir avhørt som vitne.

  Han forteller at han har kjent onklene siden barndommen, og at han selv kom til Amerika for 16 år siden og har kjent han siden da, og at de har vært sammen. Han forteller også at onklene har vært gift to ganger, at han har begjært skillsmisse i Amerika, man at han ikke vet om den første konen er død.

 • Mons Monsen Alvers død blir kunngjort for andre gang i The Fargo Forum and Daily Republican.

  I Fargo har han drevet et vaskeri, og eier to mindre eiendommer sentralt i Fargo, samt noen husdyr, i alt anslått til en verdi omkring 1200 dollar.

 • I Fargo holder dommer Roberts en høring rundt arven etter Mons Alver (John Oliver). Det er hans nevø Ole Oliver som administrerer arven, som beløper seg til 1200 dollar. Dommeren har nettopp fått et brev fra Amalie i anledning arven. Hun fraskriver seg og sine alle krav på den.

  Hun har en halvsøster, Elizabeth Oliver (som siden skal komme til å gifte seg Perry) og en stemor, Karen Mathea. Det er disse som får hele arven.