Image
KK, A. (ca 1820). Strandgaten 54 i Bergen.
Dato
november 1850

Mons Alver kjøper det som nå er Strandgaten 54 i Bergen for 3400 spesidaler.

Amalie Alver er fire år gammel nå. Hun skal komme til å bo her i dette huset frem til hun er elleve. Det er et stort og fint bergenshus i tre etasjer. Faren har sin forretning i samme hus.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Harris, C. J. (2000). "Hvor bodde Amalie Skram i Bergen?" Amalie Skram-selskapets årbok 2000, s. 29-37.

og

http://www.ba.no/puls/historien-om-piken-og-bergen/s/1-41-7580564ogKK, A. (ca 1820).

Strandgaten 54 i Bergen. Marcus, Universietet i Bergen