Image
KK, A. Alversund, oversiktsbilde.
Dato
1847

Mons Jonsen Alver, som skal bli Amalie Alvers farfar, får tinglyst en obligasjon til Knut Larsen Storoksa på 50 spesidaler. Han er 60 år gammel, og overdrar dette året gården Alver til sønnen Mons Monsen, som er Amalies far. Men kort etter overdrar Mons den videre til sin eldre bror Ole.

Også Ole skal imidlertid komme til å reise til Bergen. Faren blir boende som kårmann på gården til sin død. Amalie og søsknene henne skal komme til å få et nært forhold til Alversund; det er her de skal tilbringe sine sommerferier.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Sellevoll, H. K. (2003). Tilfang til bygdebok for Alversund. Del 3 av 4: Gards- og ættesoge for Kvamme, Erstad, Øvre Tveiten, Nedre TveitenogAlver

og http://trees.ancestry.com/tree/22597953/person/126660497

og

Bjerkelund, R. (1989). Amalie Skram: dansk borger, norsk forfatter. [Oslo], Aschehoug. s. 14

http://www.nb.no/nbsok/nb/4a83de078290a4a5fcaded571fb58b81.nbdigital?lang=no#15oghttp://trees.ancestry.com/tree/22597953/person/1285065920

og

http://www.alverhotel.no/en/

KK, A. Alversund, oversiktsbilde. In. Marcus: Universitetet i Bergen.

http://marcus.uib.no/instance/photograph/ubb-kk-pk-7263.html