Dato
4 februar 1854

Mons Monsen Alver annonserer i avisen Bergens Adressecontoirs Efterretninger bygg og rug til husholdningen, og saltet kjøtt i bøketønner til skipsbruk.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://www.nb.no/items/437b2678096290c36bfe6d9243f3d551?page=1&searchT…