Dato
1815

I Bergen spiller man teater. Medlemmer fra de opplyste familier er medlemmer av Det dramatiske Selskab, her spiller både menn og kvinner teater, det gjelder spesielt familiene som Monrad, Hesselberg, Wibe og Kühle, som har vært med på å bringe en dannet tone inn i det dramatiske, musikalske og litterære livet i byen. Siden 1794 har teaterselskapet hatt sin teaterbygning på hjørnet av Muralmenningen og den nordre siden av Strandgaten, og siden 1800 sitt eget komediehus i Engen. Foreningen i Bergen har 600 medlemmer, hvorav 400 er kvinner. Man spiller mye Holbergs komedier, og de bergenske kvinnene sies å være spesielt egnet til denne typen teater. Det dramatiske Selskab i Bergen skal frem til 1828 komme til å sette opp seks eller syv nye stykker i året, hvorav hvert stykke vanligvis spilles to ganger. Dessuten har man ofte forestillinger der inntektene går til veldedige formål.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Blanc, T. (1884). Norges første nationale Scene (Bergen 1850-1863) : et Bidrag til den norske dramatiske Kunsts Historie. Kristiania, Cammermeyer.

http://www.nb.no/nbsok/nb/786980a876644bcaf68e10baf2dd639d.nbdigital?lang=no#17