Dato
1712

Dorothe Engelbretsdatter, som har vært husløs etter den store bybrannen for ti år siden, får enkepensjon. Endelig kan hun bygge seg nytt hus.

Presteenken og salmedikteren Dorothe Engelbretsdatter har i likhet med mange andre begrensere mistet alt hun eide i den store bybrannen for ti år siden. Men i år får hun enkepensjon, og da kan hun bygge nytt hus.

Et annet av husene som har brent ned er Peder Lem hus. Lem er onkel til Ludvig Holberg, som har hatt deler av sin oppvekst her. Etter brannen har Ludvig og Dorothe vært naboer i en periode.

For Holbergs del har brannen ført til et sprang i skolegangen. Fordi katedralskolen brant, ble de flinkeste av elevene dimittert til Københavns universitet.

En annen dikter som er sterkt berørt av brannen er Petter Dass. Han skriver tre leilighetsdikt om katastrofen. Selv om han befinnerseg lenger nord, og slik er personlig rammet av katastrofebrannen, er han involvert i jektefarten mellom Nordland og Bergen. Dermed fikk han raskt høre om hva hadde skjedd den gangen det hadde brent.

Sted
Korrekturlest?
Nei