Dato
22 september 1825

Birgitta Ulrika Augusta Stenersen fra Nittedal og Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli foreldre til August Müller, Amalie Skrams første ektemann, gifter seg i Jevnaker kirke.

Jacob er en lege og kirurg på 32 år som har vokst opp i Købehavn. Moren hans døde da han var drøyt to år gammel, og han ble adoptert av morens bror, Michael Skjelderup, en høyt begavet og sterk plaget mann, hemmet av stamming, som etter hvert skal bli utnevnt til Norges første professor i medisin.

Jacob får stilling som korpslege ved Telemarkske jegerkorps, og paret bosetter seg i Gjerpen. Om noen måneder skal hans førstefødte sønn Jonas bli født. Jonas skal som voksen komme til å bli prest, men skal komme til å måtte frasi seg sitt embete på grunn av sinnssykdom. Han kommer til å være innlagt ved Gaustad sykehus samtidig med Amalie Skram.

Her i Gjerpen skal Jacob komme til å bo med sin familie i fire år. Da kommer familien, som på det tidspunktet vil bestå av ham og konen og to små sønner, til å flytte til Bergen, hvor han kommer til å bli blir statsfysikus.

Det er Jacobs sønn August, Amalie Alver skal komme til å gifte seg med. August kommer til å bli født i Bergen som den sjette av seks sønner. Etter det vil det bli født en søster til alle brødrene.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

http://person.ancestry.se/tree/22597953/person/18720945333/facts og Schilbred, C. S. (1986). Christiania-familien Müller gjennom 10 generasjoner: raadmand og kjøbmand Peder Pederssøn Müller's etterkommere. [Hvalstad, Morten Müller].

 

Thrap, D. and N. Knudtzon (2013). Daniel Thraps erindringer om handelsmænd i Bergen på 1800-tallet. Oslo, Novus forl. s. 358 og http://trees.ancestry.com/tree/22597953/person/18720945333