Fra dato

Til dato

 • Maurits Hansen utgir en bok med noveller under betegnelsen Skizzerede, nationale Fortællinger, der handlingen er lagt til ulike steder i Norge. Handlingen i Bergmannen er lagt til Kongsberg, som er en av tidens viktige industri- og gruvebyer. Det kommer senere til å bli stilt tvil om forfatteren egentlig har vært i Kongsberg før han skrev novellen, men på grunn av byens betydning fant han det antakeligvis naturlig å legge handlingen hit. Og om et års tid kommer han til å flytte til Kongsberg, og slå seg ned der som skolemann.

 • Henrik Wergeland begynner som student ved universitetet i Christiania.

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far og dermed Amalie Skrams svigerfar, blir ansatt som korpslege ved Telemarks nasjonale jegerkorps og bosetter seg i Porsgrunn.

 • Walt Whitman er en gutt på seks år som begynner på offentlig skole i Brooklyn, New York. Familien flytter ofte til forskjellige boliger i New York.

 • I Bergen blir Norges første dampskipsselskap opprettet. Det blir etablert linje til Christiania med skipet Oscar. Men det er ingen suksess, og skipet blir snart solgt. Statens dampskipsselskap skal komme til å bli til liten nytte for byen i de første årene: Dampskipet Constitutionen kommer kun til å gå to turer om sommeren mellom Bergen og Christiania i årene 1830-1840.

 • I byen Skien bor det nå 1865 innbyggere. De er inndelt i flere samfunnsklasser; godseiere, embetsmenn, handelsmenn, håndverkere, småhuseiere og arbeidere. Dette klassesamfunnet er karakterisert ved stor mobilitet. Knud Ibsen, som skal bli Henrik Ibsens far om tre år, hører til handelsborgerskapet, men er også knyttet til godseiersjiktet ved slektskapsbånd.

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, blir forflyttet til Telemarks nasjonale jegerkors som korpslege og får bopel i Porsgrunn.

 • Henrik Wergeland skriver et brev hjem til sin far, presten på Eidsvold, fra Christinia. Han kan fortelle at hans onkel, Nicolais bror, av og til er på besøk på hybelen; da diskuterer de politikk og snakker om ham. Til pinse planlegger Henrik å komme hjem til prestegården på besøk. Men brevet inneholder også presserende pengesaker; han må avlegge regnskap for faren. Han skriver: «Nu Pengesagerne: Skrædderregningen følger med qvittert: jeg har tilgode 1 Spec. og 8 Skil. da han ei havde Smaapenge. - Frøet koster 1 Sp og Aspargesfrøet, da Rødder ei ere at bekomme, 1 Mark.

 • Johan Sebastian Welhaven flytter fra hjemmet i Domkirkegaten i Bergen til Christiania for å ta examen artium ved universitetet. Han er sytten år gammel, og den eldste i søskenflokken. En eldre bror døde som spedbarn det året han selv ble født, en annen da han var tre år gammel. Han kalles Bastian i familien, og hele livet skal han komme til å være plaget av angst og dyp sjenanse, som han ofte kompenserer med å være rappkjeftet og frekk. De av søsknene han har mest kontakt med er de to yngre søstrene Maren og Elisabeth.

 • Birgitta Ulrika Augusta Stenersen fra Nittedal og Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli foreldre til August Müller, Amalie Skrams første ektemann, gifter seg i Jevnaker kirke.

  Jacob er en lege og kirurg på 32 år som har vokst opp i Købehavn. Moren hans døde da han var drøyt to år gammel, og han ble adoptert av morens bror, Michael Skjelderup, en høyt begavet og sterk plaget mann, hemmet av stamming, som etter hvert skal bli utnevnt til Norges første professor i medisin.

 • De to som skal komme til å bli Henrik Ibsens foreldre, Knud Ibsen og Marichen Cornelia Altenburg gifter seg i Skien. Knud er gjennom sin far, Henrich Ibsen, og sin mor, Johanne Plesner, veletablert i patrisierklassen i Skien. Han har direkte og indirekte forbindelse til de rikeste og mest innflytelsesrike familiene i byen, og han har fått handelsbrev uten å måtte gå veien om å være skipper først, slik hans forfedre har måttet gjøre.