Dato
1825

Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, blir forflyttet til Telemarks nasjonale jegerkors som korpslege og får bopel i Porsgrunn.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Schilbred, C. S. (1986). Christiania-familien Müller gjennom 10 generasjoner: raadmand og kjøbmand Peder Pederssøn Müller's etterkommere. [Hvalstad, Morten Müller].