Dato
5 mai 1841

Kristofer Janson blir født i Bergen som sønn av den amerikanske konsulen. Han vokser opp i et velholdent hjem.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/.nbl_biografi/Kristofer_Janson/utdypning