Fra dato

Til dato

  • Camilla og Henrik Wergelands søster Augusta, som er den eldste i søskenflokken Wergeland, og den Henrik har stått nærmest i oppveksten (det er bare to års forskjell i alder mellom dem), og som er gift med hans studiekamerat venn Wilhelm Vedøe fra Kristiania, mister sin niårige datter Alette Camilla i skarlagensfeber.

    Hennes tante Camilla Collett  har besøkt søsteren, som er prestefrue i Suldal. Hun kjenner barna hennes. I dagboken sin fra reisen den gangen beskrev hun Alette som et viltert og bortskjemt barn.

  • Ole Bull og familien vender nesen hjemover mot Bergen og tilbringer en etterlengtet ferie på foreldrenes gård, Valestrand. Her blir deres tredje sønn Thorvald født 17.august. I desember turnerer Bull i Skandinavia, Tyskland og Nederland, og etter en kort sommerferie fortsetter han til Uppsala, København og Bremen. Mens Bull er på reisefot, blir hans fjerde barn Eleonore Félicie født 25.april 1843. I et brev til konen skriver Bull at han kommer hjem umiddelbart dersom hun ønsker det, men i neste vending opplyser han om sitt neste reisemål; Amerika.

  • Kristofer Janson blir født i Bergen som sønn av den amerikanske konsulen. Han vokser opp i et velholdent hjem.

  • Viggo Hørup (egentlig Viggo Lauritz Bentheim), som skal komme til å bli en stor dansk statsmann og politiker, og dessuten en trofast venn og rådgiver for Amalie Skram på hennes gamle dager, blir født i Torpmagle i Danmark. Han vokser opp på landet, hans lekekamerater er bøndenes barn.