Image
Tittelbladet til Dorothe Engelbretsdatters Taare-Offer (1685)
Dato
1684 – 1685

Dorothe Engelbretsdatters mann Ambrosius, som er prest, dør, 63 år gammel. Dorothe, som nå er femti, skriver i sørgetiden diktsyklusen Taare-Offer, som har motiv fra Lukas-evangeliets kapittel 7,36-50 («synderinnen i fariseerne hus) i forbindelse med en andaktsbok av Heinrich Müller med en lignende tittel

Dorothe kommer til å oppleve flere dødfall i sin nærmeste familie; nå rhun selv dør som 84-åring i Bergen, kommer alle de ni barna hennes til å være døde. Den yngste sønnen, som kommer til å være blant de to siste gjenlevende barna hennes, kommer til å dø under krigen i Trykia, mens den eldste kommer til å reise til utlandet, slik at helt mister kontakten med ham. Engelbrecht Ambrosius Hardenbeck, som han heter, kommer til å få sitt portrett malt og opphengt i Bergen Billedgalleri, Hendrik Korck. Det kommer til å være påført opplysningen om at Engelbrecht var «berømmelig for sine mange Aaars udenlands langvarige Reiser», og at han i 1717 har vært  borte fra Norge i 26 år.

Korrekturlest?
Nei