Dato
11 januar 1820

Berthe Nielsdatter Mjelde fra Osterøya, som skal bli Amalie Skrams mormor, føder et pikebarn, Berthe Carine. Barnet er født utenfor ekteskap, og oppføres som «uægte» i kirkeboka. De slår seg ned i Bergen.

Hun gifter seg med barnefaren Sjur Lassesen Hammersnæs fra Fjærland i Sogn og Fjordane den 20 mai. Berthe er 29 år gammel, barnefaren er 24 og musketer. Etter hvert skal han komme til å starte som lappeskomaker.

De to skal komme til å få fem barn; tre jenter og to gutter. Amalies mor Lovise er den neste som skal komme til, om halvannet år fra nå. Familien skal komme til å bo i området rundt Kong Oscars gate/Tverrgaten i Bergen.

Korrekturlest?
Ja