Galleri

  • Nicolai Wergeland blir født på Mjøs på Osterøy i Hordaland som sønn av en lærer og klokker.

  • Nicolai Wergeland, Camilla og Henriks far, kommer som fireåring til Bergen, der faren, som har vært klokker og lærer på Osterøy, starter krambu. Etter hvert går faren konkurs, tar hyre på et skip i utenriksfart og forsvinner.

  • Berthe Nielsdatter Mjelde, Amalie Skrams bestemor på morssiden, blir født i Haus på Osterøya i Hordaland. Hun skal komme til å flytte til Bergen, gifte seg med en soldat som siden blir skomaker, og føde fem barn. Hun skal bli en gammel kvinne som dør som 84-åring på et gamlehjem på Nordnes.

  • Berthe Nielsdatter Mjelde fra Osterøya, som skal bli Amalie Skrams mormor, føder et pikebarn, Berthe Carine. Barnet er født utenfor ekteskap, og oppføres som «uægte» i kirkeboka. De slår seg ned i Bergen.

    Hun gifter seg med barnefaren Sjur Lassesen Hammersnæs fra Fjærland i Sogn og Fjordane den 20 mai. Berthe er 29 år gammel, barnefaren er 24 og musketer. Etter hvert skal han komme til å starte som lappeskomaker.