Fra dato

Til dato

 • Denne sommeren er de to fjellvandrerne Boeck og Keilhau på vandring i de ville fjellene som etter hvert skal bli kalt Jotunheimen. I 1896 kommer professor O.A. Øverland til å skrive om Jotunheimens oppdagelseshistorie:

 • Constanze von Nissen, Mozarts enke, som har giftet seg med en dansk diplomat og bodd i København siden 1812, flytter tilbake til Salzburg. Hun er 58 år gammel.

 • I Bergen er det dette året 5 autoriserte jordmødre.

 • I København er det i disse årene på Kongens Nytorv, vaktavløsning hver formiddag klokken tolv. Da kommer det nye vaktholdet marsjerende for full musikk fra Gothergade. Vaktparaden er en alminnelig folkeforlystelse i en by der ellers ikke så mye skjer. Et par musikknumre blir spilt foran Hovedvakten. Øverst på vaktbygningen fins det et stort ur som københavnerne gjerne stiller sine ur etter. Som noe helt nytt er urskiven gjennomsiktig, og etter mørkets frembrudd opplyst innenfra, slik at man alltid kan se hva klokken er. Inni bygningen er vaktstuer, forhørssal og en rekke fangeceller.

 • Constanze von Nissen, som er enke etter Wolfang Amadeus Mozart, flytter fra København sammen med sin danske ektemann Georg Nikolaus von Nissen, som hun har vært gift med i over ti år, Han var i utgangspunktet hennes leieboer etter at Wolfgang døde. De har bodd i København i ti år nå, mens de har arbeidet med en biografi om Mozart. Men nå legger de ut på en reise gjennom Frankrike og Italia. Om fire år skal de komme til å slå seg ned i Salzburg, hvor Constanzes to søstre etter hvert også skal komme til å slå seg ned for sine gamle dager.

 • Herman Wedel Major er en seks år gammel gutt på Ullern gård i Aker som opplever at hans mor, som føler seg sveket av faren, forlater dem. Moren blir boende på Ullern med to døtre, mens faren flytter til Kongsgård ved Christiansand med sønnene. Til neste år skal moren nedkomme med farens niende barn, Mimi.

 • Henrik Wergeland blir innmeldt som elev ved den kongelige tegneskolen i Christiania. Han er tolv år gammel.

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, er medisinerstudent i Christiania. Han er en nær venn av Niels Henrik Abel, og deltar ivrig i studentersamfunnets diskusjoner. En av de sakene studentene diskuterer, er om de skal bruke uniform. Det er nå rundt hundre studenter i Christiania, og det store samlingsstedet er Det norske Studenter-Samfund. Noe av det første de skaffet seg ved opprettelsen i 1813 var et teservise med kanne og gule tekopper. Etter hvert skaffer de seg også en tobakksdåse av blikk, et skap, noen punsjeglass og lysestaker.

 • Berthe Nielsdatter Mjelde fra Osterøya, som skal bli Amalie Skrams mormor, føder et pikebarn, Berthe Carine. Barnet er født utenfor ekteskap, og oppføres som «uægte» i kirkeboka. De slår seg ned i Bergen.

  Hun gifter seg med barnefaren Sjur Lassesen Hammersnæs fra Fjærland i Sogn og Fjordane den 20 mai. Berthe er 29 år gammel, barnefaren er 24 og musketer. Etter hvert skal han komme til å starte som lappeskomaker.

 • Birthe/Berthe Carine Sivertsen/Sivertsdatter/Sjursen, som skal komme til å bli Amalie Skrams tante, blir døpt i Domkirken i Bergen. Foreldrene er ikke gift, og de skal komme til å vente helt til mai med å gifte seg. Carine blir innført i Kirkeboken som «Uægte». Hun skal komme til å bli den eldste av fem søsken; tre jenter og to gutter. Når Carine er halvannet år gammel skal hun komme til å bli storesøster til Lovise, som skal bli Amalie Skrams mor. Familien skal komme til å bo i området rundt Kong Oscars gate/Tverrgaten.

 • Arthur Schopenhauer begynner en forlesningsrekke ved universitetet i Berlin. Han har bevisst lagt sine forelesninger til samme tidspunkt som filosofen Hegel, som han står i skarp opposisjon til. Det kommer imidlertid kun en håndfull studenter for å høre på ham. I årene som kommer vil han gjentatte ganger komme til å oppleve tom forelesningssal når han foreleser. Han tar dette svært tungt.

 • Hans Christian Ørsted er en 43 år gammel dansk vitenskapsmann som oppdager sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme. Oppdagelsen skal komme til å få store konsekvenser for utviklingen av fysikk og kjemi og utforskingen av eletromagnetiske felt.

 • Johan Christian Gustav Schram, som skal bli Eriks Skrams far, går ut av Metropolitanskolen uten å bli student, for å gå inn i en stilling som kopist i Enkekassens bokholderkontor. Her skal han avansere i gradene frem til 1842. Samtidig underviser han i fransk.

 • Florence Nightingale blir født inn i en rik britisk familie som er bosatt i Firenze i Italia. Hun får navn etter byen hun fødes i. Når hun er ett år gammel skal familien komme til å flytte tilbake til England.

 • John Stuart Mill er en ung engelsk gutt på fjorten år som legger ut på en reise til Frankrike som skal komme til å få stor betydning for hans utvikling. Hans far er en skotsk filosof og vitenskapsmann som har oppdratt gutten uhyre strengt til å bli et geni som kan føre hans egen filosofi videre. John er uvanlig begavet. Oppholdet i Frankrike fører blant annet til at han blir svært glad i fjellandskaper. Han skal komme til å bli en av den moderne historiens mest innflytelsesrike filosofer innenfor områder som økonomi og sosiologi.

 • Sjur Lassesen, som skal komme til å bli Amalie Skrams morfar, gifter seg med Birthe Nielsdatter Mjelde fra Osterøya i Bergen. Sjur er sogning, 25 år gammel, soldat, fra vestsiden av Fjærlandfjorden. Han har mistet moren sin som ettåring. Han og Birthe har allerede en datter på fem måneder. Det er Carine, som skal bli Amalies tante. Carine skal komme til å bli kjent som en av Bergens vakreste unge jenter, og gifte seg rikt første gang, med en bokhandler i København, siden, med en svensk boktrykker.