Dato
mai 1820

Johan Christian Gustav Schram, som skal bli Eriks Skrams far, går ut av Metropolitanskolen uten å bli student, for å gå inn i en stilling som kopist i Enkekassens bokholderkontor. Her skal han avansere i gradene frem til 1842. Samtidig underviser han i fransk.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

http://runeberg.org/dbl/16/0082.html

og Dansk Biografisk leksikon, København: Gyldendal 1902, bind 16 s. 80-81