Fra dato

Til dato

  • Johan Christian Gustav Schram, som skal bli Eriks Skrams far, går ut av Metropolitanskolen uten å bli student, for å gå inn i en stilling som kopist i Enkekassens bokholderkontor. Her skal han avansere i gradene frem til 1842. Samtidig underviser han i fransk.

  • Florence Nightingale blir født inn i en rik britisk familie som er bosatt i Firenze i Italia. Hun får navn etter byen hun fødes i. Når hun er ett år gammel skal familien komme til å flytte tilbake til England.

  • John Stuart Mill er en ung engelsk gutt på fjorten år som legger ut på en reise til Frankrike som skal komme til å få stor betydning for hans utvikling. Hans far er en skotsk filosof og vitenskapsmann som har oppdratt gutten uhyre strengt til å bli et geni som kan føre hans egen filosofi videre. John er uvanlig begavet. Oppholdet i Frankrike fører blant annet til at han blir svært glad i fjellandskaper. Han skal komme til å bli en av den moderne historiens mest innflytelsesrike filosofer innenfor områder som økonomi og sosiologi.

  • Sjur Lassesen, som skal komme til å bli Amalie Skrams morfar, gifter seg med Birthe Nielsdatter Mjelde fra Osterøya i Bergen. Sjur er sogning, 25 år gammel, soldat, fra vestsiden av Fjærlandfjorden. Han har mistet moren sin som ettåring. Han og Birthe har allerede en datter på fem måneder. Det er Carine, som skal bli Amalies tante. Carine skal komme til å bli kjent som en av Bergens vakreste unge jenter, og gifte seg rikt første gang, med en bokhandler i København, siden, med en svensk boktrykker.