Dato
1820

Herman Wedel Major er en seks år gammel gutt på Ullern gård i Aker som opplever at hans mor, som føler seg sveket av faren, forlater dem. Moren blir boende på Ullern med to døtre, mens faren flytter til Kongsgård ved Christiansand med sønnene. Til neste år skal moren nedkomme med farens niende barn, Mimi.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Haukeland, R. (1995). Herman Wedel Major. Gaustad sykehus 140 år. N. Retterstøl. Oslo, Universitetsforlaget. http://www.nb.no/nbsok/nb/d777e83878b92ca3b7473aece45a12eb.nbdigital?lang=no#39