Galleri

  • Herman Wedel Major blir født på Kongsgård ved Christiansand som den syvende av en søskenflokk på ni. Hans far er en irsk flyktning som kom til Norge i 1798 etter en dramatisk flukt etter et opprør mot England, der han måtte gjemme seg i en tønne og ble rullet ombord på et skip. Herman skal komme til å bli den som klarer å overbevise den norske regjering og Storting om at "de vanvittige" er syke, og ikke besatt av den onde.

  • Herman Wedel Major er en seks år gammel gutt på Ullern gård i Aker som opplever at hans mor, som føler seg sveket av faren, forlater dem. Moren blir boende på Ullern med to døtre, mens faren flytter til Kongsgård ved Christiansand med sønnene. Til neste år skal moren nedkomme med farens niende barn, Mimi.