Dato
23 februar 1814

Herman Wedel Major blir født på Kongsgård ved Christiansand som den syvende av en søskenflokk på ni. Hans far er en irsk flyktning som kom til Norge i 1798 etter en dramatisk flukt etter et opprør mot England, der han måtte gjemme seg i en tønne og ble rullet ombord på et skip. Herman skal komme til å bli den som klarer å overbevise den norske regjering og Storting om at "de vanvittige" er syke, og ikke besatt av den onde. Han skal dessuten komme til å få kjempe igjennom, som ung lege, at Norge som det fjerde land i verden får sin egen sinnssykelovgivning, og også sørge for at Gaustad sykehus blir bygget. Hans far eier øvre og nedre Kongsgård i Kristiansand, og også øvre Ullern gård i Aker.

Personer
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Haukeland, R. (1995). Herman Wedel Major. Gaustad sykehus 140 år. N. Retterstøl. Oslo, Universitetsforlaget.

http://www.nb.no/nbsok/nb/d777e83878b92ca3b7473aece45a12eb.nbdigital?lang=no#39