Fra dato

Til dato

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, er medisinerstudent i Christiania. Han er en nær venn av Niels Henrik Abel, og deltar ivrig i studentersamfunnets diskusjoner. En av de sakene studentene diskuterer, er om de skal bruke uniform. Det er nå rundt hundre studenter i Christiania, og det store samlingsstedet er Det norske Studenter-Samfund. Noe av det første de skaffet seg ved opprettelsen i 1813 var et teservise med kanne og gule tekopper. Etter hvert skaffer de seg også en tobakksdåse av blikk, et skap, noen punsjeglass og lysestaker.

 • Constanze von Nissen, Mozarts enke, som har giftet seg med en dansk diplomat og bodd i København siden 1812, flytter tilbake til Salzburg. Hun er 58 år gammel.

 • I København er det i disse årene på Kongens Nytorv, vaktavløsning hver formiddag klokken tolv. Da kommer det nye vaktholdet marsjerende for full musikk fra Gothergade. Vaktparaden er en alminnelig folkeforlystelse i en by der ellers ikke så mye skjer. Et par musikknumre blir spilt foran Hovedvakten. Øverst på vaktbygningen fins det et stort ur som københavnerne gjerne stiller sine ur etter. Som noe helt nytt er urskiven gjennomsiktig, og etter mørkets frembrudd opplyst innenfra, slik at man alltid kan se hva klokken er. Inni bygningen er vaktstuer, forhørssal og en rekke fangeceller.

 • I Bergen er det dette året 5 autoriserte jordmødre.

 • Constanze von Nissen, som er enke etter Wolfang Amadeus Mozart, flytter fra København sammen med sin danske ektemann Georg Nikolaus von Nissen, som hun har vært gift med i over ti år, Han var i utgangspunktet hennes leieboer etter at Wolfgang døde. De har bodd i København i ti år nå, mens de har arbeidet med en biografi om Mozart. Men nå legger de ut på en reise gjennom Frankrike og Italia. Om fire år skal de komme til å slå seg ned i Salzburg, hvor Constanzes to søstre etter hvert også skal komme til å slå seg ned for sine gamle dager.

 • Herman Wedel Major er en seks år gammel gutt på Ullern gård i Aker som opplever at hans mor, som føler seg sveket av faren, forlater dem. Moren blir boende på Ullern med to døtre, mens faren flytter til Kongsgård ved Christiansand med sønnene. Til neste år skal moren nedkomme med farens niende barn, Mimi.

 • Henrik Wergeland blir innmeldt som elev ved den kongelige tegneskolen i Christiania. Han er tolv år gammel.

 • Denne sommeren er de to fjellvandrerne Boeck og Keilhau på vandring i de ville fjellene som etter hvert skal bli kalt Jotunheimen. I 1896 kommer professor O.A. Øverland til å skrive om Jotunheimens oppdagelseshistorie:

 • Berthe Nielsdatter Mjelde fra Osterøya, som skal bli Amalie Skrams mormor, føder et pikebarn, Berthe Carine. Barnet er født utenfor ekteskap, og oppføres som «uægte» i kirkeboka. De slår seg ned i Bergen.

  Hun gifter seg med barnefaren Sjur Lassesen Hammersnæs fra Fjærland i Sogn og Fjordane den 20 mai. Berthe er 29 år gammel, barnefaren er 24 og musketer. Etter hvert skal han komme til å starte som lappeskomaker.

 • Birthe/Berthe Carine Sivertsen/Sivertsdatter/Sjursen, som skal komme til å bli Amalie Skrams tante, blir døpt i Domkirken i Bergen. Foreldrene er ikke gift, og de skal komme til å vente helt til mai med å gifte seg. Carine blir innført i Kirkeboken som «Uægte». Hun skal komme til å bli den eldste av fem søsken; tre jenter og to gutter. Når Carine er halvannet år gammel skal hun komme til å bli storesøster til Lovise, som skal bli Amalie Skrams mor. Familien skal komme til å bo i området rundt Kong Oscars gate/Tverrgaten.