Dato
1849

Ernst Sars, som er Marens Welhavens sønn, kommer flyttende til Bergen og begynner å på skolen der. I en erindringsbok fra Bergen på 1840- og 50-tallet blir klassemiljøet i klassen der Sars og Jonas gikk i sammen, beskrevet slik av hans klassekamerat Lorentz Dietrichson:

«Kunde man ikke uden videre fra Skoletiden sluttet til Jonas Lies fremtidige Betydning, saa var det desto klarere fra første Stund, at Ernst Sars ville komme til at tiltrekke sig sin Samtids Opmærksomhed. Han kom md i Skolens 4de Klasse i Slutningen af 1849, sammen med sin nuværende Kollega Professor Peter Waage, og de To fik da som nyankomne sin Plads nederst i Klassen, og i de første Dage lagde vi ikke synderlig Mærke til dem, især ikke til den tause Gut fra Strilelandet, som sad dernede og så ned i sin Bog, og vi bygutter følte os ret overlegne over ham, der syntes os kommen lige ud af Haugen, umanerlig og kantet. Og han sagde ingenting.

Men hvergang Læreren kastede et Spørgsmaal ud over Klassen i dens Helhed, og vi sad tause, ude af Stand til at besvare det, kunde man høre det knurre dernede paa nederste Bænk. «Var der nogen, som svarede?» spurgte Læreren gjerne.

«Ja, Ernst Sars sa noget.» Naar saa Svaret blev pumpet ud af ham, kunde man være vis paa, at det altid traf Sømmet lige paa Hovedet, og da Halvaarsexamen gav Omflytning i Klassen, sad Sars som Nr. 1 - og den Plads beholdt han næsten stadig til Skolegangens Ende."

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Dietrichson, L. (1896). Svundne tider : 1 : Bergen og Christiania i 40- og 50-årene. Oslo, ARS. http://www.nb.no/nbsok/nb/9667174a1e899ebeafd5712ef1145d6b.nbdigital?lang=no#97