Fra dato

Til dato

 • Søren Kierkegaard skriver dette i Journalen sin dette året, om genier: «Genierne ere som Tordenveir: de gaae mod Vinden; forfærde Mskene; rense Luften. Det Bestaaende har opfundet adskillige Torden-Afledere mod eller for Genier: det lykkes - saa meget desto værre for det Bestaaende; thi lykkes det een Gang, to Gange, tre Gange - det næste Tordenveir bliver desto forfærdeligere. Af Genierne ere der to Arter. Den første Arts Charakteristiske er Bulderet, Lynet derimod er sparsomt, og slaaer sjeldent ned.

 • Søren Kierkegaard utgir Sygdommen til Døden. Det skildrer fortvilelsen som synd. Han bruker pseudonymet Anti-Climacus. Det er det samme pseudonymet som han skal komme til å benytte til neste år, i det som kommer til å bli et frontalangrepepå den danske kirke, med boken Indøvelse i Christendom.

   

 • I Bergen fremmer skolekommisjonen et forslag om syv nye skoler med to lærere i hver og til sammen 200 elever. Dette mener man vil omfatte de fleste allmuebarn i byen. Men søkningen stiger raskere enn forventet, og skoletilbudet må stadig utvides.

 • Lars Hertervig er en ung mann på nitten år som begynner som elev ved Bernhard Hansons private tegneskole i Stavanger.

 • Gustave Flaubert er en mann på 28 år som foretar en lang reise til Midtøsten, Hellas og Egypt. I Beirut pådrar han seg syfilis. I brev til venner fra reisen er han svært åpen om sine seksuelle aktivteter med prosituerte under reisen, både mannlige og kvinnelige. Han har et nært vennskap og korrespondanse med George Sand, og når han er i Paris, treffer han Emlie Zola, Alphonse Daudet, Ivan Turgenev og Goncourt-brødrene.

 • Magdalene Thoresen er medstifter av Det norske Theater i Bergen, sammen med sin mann, den 17 år eldre prosten Thoresen.Hun er stemor for hans barn, blant dem Suzannah, som skal komme til å gifte seg med Henrik Ibsen, og de får også fire barn sammen. Anonymt leverer hun fire stykker til teatret med historisk innhold, og moderne vaudeviller. Dessuten skriver hun teaterkritkk i byens aviser.Hun lærer både Ibsen og Bjørnson å kjenne.Teaterhuset i Engen har stått der siden 1800, og kalles Komediehuset på Engen.

 • Jonas Müller, August Müllers bror og Amalie Alvers kommende svoger, tar denne sommeren avsluttende teologisk eksamen med utmerkelse. Under eksamenslesningen plages han av søvnløshet, og for å bote på denne, drikker han portvin flere dager på rad. Når han 7-8 dager etter eksamen kommer hjem til Bergen fra Kristiania, er han både full og sinnsforvirret.

 • Kierkegaard skriver i sin journal et notat om hva det vil si å være dikter: «Havde jeg ikke været strengt opdraget i ?std, ikke havt alle de indre Lidelser fra Barndom af og potenserede just i det Øieblik jeg afgjørende begyndte min Løbebane: havde jeg ikke havt det, og saa dog vidst hvad jeg veed, saa var jeg blevet en Digter, og jeg var egl. blevet den interessante Digter ?at' e?????. Der har neppe levet nogen Digter før mig, der saa dybt har vidst Beskeed om Tilværelsen og især om det Religieuse.

 • Søren Kierkegaard skriver i sin journal et notat om hva det vil si å være dikter:

  «Havde jeg ikke været strengt opdraget i Xstd, ikke havt alle de indre Lidelser fra Barndom af og potenserede just i det Øieblik jeg afgjørende begyndte min Løbebane: havde jeg ikke havt det, og saa dog vidst hvad jeg veed, saa var jeg blevet en Digter, og jeg var egl. blevet den interessante Digter (...).

 • Karl Marx, som for tiden befinner seg i Paris, midt i en gruppe av tyske, britiske, polske og italiensk revolusjonære, skriver på et manuskript som kritiserer den hegelske rettsfilosofien fra 1819, som han mener i altfor stor grad tar utgangspunkt i de rene abstraksjoner. Det er i dette manuskriptet at Marx for første gang tar i bruk uttrykket om at religion er opium for folket. Han skiver at enhver samfunnskritikk må ta utgangspunkt i en religionskritikk: «Kampen mot religionen er altså indirekte kampen mot den verden hvis åndelige aroma er religionen.

 • Ernst Sars, som er Marens Welhavens sønn, kommer flyttende til Bergen og begynner å på skolen der. I en erindringsbok fra Bergen på 1840- og 50-tallet blir klassemiljøet i klassen der Sars og Jonas gikk i sammen, beskrevet slik av hans klassekamerat Lorentz Dietrichson:

 • Henrik Ibsen bor sammen med vennen Ole Sculerud i Vika i Kristiania, i et hus som tilhører den navnkundige legekone Mor Sæther.Senere flytter de til Møllergaten 21.Hos Mor Sæther losjerer også stud.jur. Theodor Abildgaard, som er medlem i Thranebevegelsen og holder møter i huset.

 • Sjur Lassesen Hammersnæs, Amalie Alvers morfar dør på Sukkerhuset under koleraepidemien i Bergen. Adressen hans er 11. rode, 150, som i dag er Nøstegaten 4.

 • August Strindberg blir født som tredje sønn og den første innenfor ekteskapet mellom dampbåtskommisjonær Carl August Strindberg och Ulrika Eleonora (Nora) Norling, datter av en skreddermester

 • Henrik Ibsen avslutter skuespillet Catilina, som trolig ble på begynt i revolusjonsåret.

 • Alexander Kielland blir født i Stavanger som sønn av en av byens rikeste menn, som er rentier og konsul. Familien bor ved Breiavatnet i Stavanger, han er den tredje av syv barn. Hans storesøster Kitty er seks. Moren er en livsfrisk og vakker prestedatter. Alexander kommer til å bli en viktig person i Amalie Skrams liv, og også en god venn for Erik Skram. Det er Erik som kommer til å bli kjent med ham først.

 • Det arrangeres stor festkveld på Christiania Theater. Malerne Tidemand og Gude har malt bakgrunnen til spillet på et svært lerret, nemlig brudeferden i Hardanger, de to malerne sitter i salen. På scenen er det plassert en båt med byfolk utkledd som bønder i nasjonaldrakter så likt bildet som mulig. Ole Bull er på plass og spiller norsk folkemusikk. Så kan tablået begynne med sang og spill. hvor et stort mannskor urframfører en sang av Halfdan Kjerulf og Andreas Munch over samme tema.

 • Koleraepidemien over i Bergen. 605 er døde av sykdommen.

 • Henrik Ibsen forlater Grimstad med båt. Samme dag utkommer skuespillet Catilina. Han stopper en uke i Skien før han reiser videre til Christiania.

 • Henrik Ibsens far Knud Ibsen setter inn en annonse i avisen i Skien, Bratsberg Amtstidende, der han annonserer for overfart til Amerika med skipet Valhalla. Skipet er utmerket solid og velbygget, annonserer han, det er nytt, og har plass til 130-150 emigranter til New York. Det kommer til å være ferdig i slutten av juni, og klart til å reise de første dagene i juli. Det kommer antakelig til å legge til i Graaten, som er det mest bekvemmelige stedet som emigrantene kan få brakt bagasjen sin om bord.

 • Ole Bulls familie kommer hjem fra Paris og Bull installerer dem på Andøen. Han blir der en måneds tid før han vender kursen mot Bergen og lanserer planene om å danne et norsk teater.

 • Marcus Thrane, som er en sosialistisk agitator inspirert av den franske revolusjonen, og en forkjemper for allmenn stemmerett, frihandel og bedre allmueskole, etablerer Arbeider-Foreningernes Blad. Bevegelsen han har startet kalles thranebevegelsen, og på sitt største skal den komme til å bestå av rundt 30 000 medlemmer fordelt på over 400 foreninger. Thrane er ikke ateist, men han er sterkt kritisk til organisert religion. Thranebevegelsen skal komme til å få størst innflytelse i årene fra 1851 til 1856. I denne perioden bruker Thrane en kristen retorikk i sin kamp mot det bestående.

 • Søren Kierkegaard er ute på en av sine spaserturer da han treffer sin venn, skuespilleren Sødring i Kronprinsessegade rett overfor Kongens Have, som kan fortelle at i dag er hans datter Julies bryllupsdag. Bryllupet foregår i stillhet, siden Julies søster nettopp er død. Han peker opp mot vinduene, og der inne kan Søren tydelig se den unge bruden går frem og tilbake.

 • Carl Fredrik Hill blir født i Lund som sønn av en professor i matematikk.

 • Henrik Ibsen forelsker seg i datter av kjøpmann og ordfører Bendix Ebbell, den 19-årige Clara (egentlig Marthe Clarine) Thue Ebbell. Hun er litterært interessert, spilte klaver og svermet for poeter og dramatikere som Wergeland, Oehlenschläger og Andreas Munch.

 • Regine Olsens far dør. Det gjør sterkt inntrykk på Søren Kierkegaard, som alltid har holdt av den myndige og følsomme etatsråden hvis datter han har sveket så brutalt, og som han aldri ordentlig har fått forklart seg for.

 • Gerhard Munthe blir født i Elverum. Dette året kjøper hans far gården Alfheim i Elverum, og det er her Gerhard kommer til å vokse opp sammen med det som etter hvert vil bli tolv søsken. Som nummer ni kommer søsteren Margrethe, som kommer til å bli en en kjent og elsket barnesangforfatter.

  Barnas far, distriktslege Christopher Pavels Munthe, har studert medisin sammen med Christian Munch, som kommer til å bli maleren Edvard Munchs far.

  Moren heter Christine Margrethe Pavels Aabel Munthe.

 • Det norske slottet i Kristiania er endelig ferdig. Kong Oscar I og dronning Josefine foretar åpningen. De har selv vært med på å planlegge ferdigstillelsen av slottet.

 • Søren Kierkegaards Sygdommen til Døden utgis i København, under pseudonymet Anti-Climacus. I dette verket analyserer han fortvilelsen og menneskets forhold til seg selv. Boken er kritisk til den hegelske dialektikken, som oppløser paradokset og åpner for en spekulativ forsoning av synd og nåde, noe som i realiteten opphever motsetningen mellom dem. Den pseudonyme forfatteren er en virkelig kristen, og boken åpner slik: «Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er selvet?

 • Friedrich Nietzsches far dør som 36-åring av en hjernesykdom, en svulst som gradvis har brutt ned hans livsfunksjoner. Friedrich er snaut fem år nå, han har sett hvordan faren gradvis har mistet talen, synet, hørselen, det har vært en forferdende prosess, til slutt har han ligget der i sengen som en livløs bylt. Tapet er voldsomt; han han vært svært knyttet til sin følsomme og nærværende far. Det er først når han hører kirkeklokkene under begravelsen at det virkelig går opp for ham hva som har skjedd.

 • Paul Gauguin, er en baby på et drøyt år, flykter sammen med sine foreldre Clovis og Marie og den halvannet år eldre søsteren Marie, fra Paris. Årsaken til flukten er den vanskelige politiske situasjonen i landet, som er truende for Clovis, som er radiakl journalist. Den lille familien går om bord i et skip som skal ta dem til Lima, hvor Marie har velstående slektninger.

 • Søren Kierkegaard skriver i sin notatbok at han i grunnen hadde håpet på et søsterlig forhold til Regine. Men nå føler han at han har Guds samtykke til å slippe henne og skåne seg selv gjennom kun å oppfylle hennes siste bønn: Å tenke på henne i blant.

 • Gustave Flaubert befinner seg på et lansted i Rouen ved Seinen sammen med to forfatterkolleger. Han leser opp fra et verk han nylig har avsluttet. I overdådig utmalte bilder har han fremstilt hele det spektrum av djevelsk lokkende hallusinasjoner som hjemsøkte eremitten Antonius under hans botsøvelser i ørkenen. Opplesnigen varer i til sammen 36 timer og utmatter tilhørerne fullstendig. De to har likevel krefter igjen ved veis ende til å gi den forventningsfulle forfatteren et velment råd: Brenn manuset og begynn på noe helt annet.

 • Henrik Ibsens skuespill Kjæmpehøien har premiere på Christiania Theater.

 • Henrik Ibsen får i dag sin forfatterdebut i Christiania-posten med diktet "I Høsten". Han brukt pseudonymet Brynjolf Bjarme. Det er et dikt i romantisk stil, med lengsel etter våren og vedmod over høsten, og refleksjoner om døden og livets forgjengelighet.

 • Georg Brandes er en sped, liten gutt som begynner på skolen i København. Skolen heter Det von Westenske Institut. Her skal han komme til å gå i ti år.Georg har allerede en god stund fått privatundervisning hjemme, men lærer fort at det ikke er særlig lurt å vise hvor mye mer han kan enn de andre elevene. Han rekker ikke hånden opp, men holder hendene rolig foran seg på pulten.

 • Paul Gauguin er halvannet år gammel og befinner seg om bord på et skip på vei fra Frankrike til Peru, hvor moren har en innflytelsesrik familie. Familien er blitt nødt å rømme fra Frankrike av poltiske årsaker.

  Hans far Clovis er en stakkåndet og utålmodig mann, han blir lett skuffet og deprimert, han er svært opptatt av de poltiske begivenhetene som pågår i Paris. På båtreisen har han utålmodig gått frem og tilbake over dekket, treogtyve skritt frem, treogtyve skritt tilbake. I dag dør han av et hjerteinfarkt. Han blir begravet i Port-Famine i Magallan-stredet.

 • Søren Kierkegaard tenker intenst på Regine. Han forsøker å skaffe seg nøyaktig oversikt over hvilke datoer og hendelser som er knyttet til bruddet, altså den gangenhan evet forlovelsen. Han skriver dette i notatene sine:

   

 • Søren Kierkegaard skriver i dag et brev til Regine, som nå er gift med sin gamle huslærer Johan Frederik Schlegel. Siden Regine nå er gift må brevet gå gjennom hennes mann. De to brevene, det til Schlegel og det til Regine, ser slik ut: «Høistærede! Indlagte Brev er fra mig (S. Kierkegaard) til - Deres Kone. - Afgjør nu selv, om De vil overrække hende det eller ikke. Jeg kan jo dog ikke godt forsvare at nærme mig hende, mindst nu, da hun er Deres, hvorfor jeg heller aldrig har benyttet Leiligheden, der gjennem en Række Aar har tilbudt sig, maaskee været tilbudt.

 • Amalie Alvers lillesøster Sjura Lovise blir født.Hun dør bare syv uker gammel. Amalie er tre og et halvt år gammel nå.