Dato
30 juli 1849

Søren Kierkegaards Sygdommen til Døden utgis i København, under pseudonymet Anti-Climacus. I dette verket analyserer han fortvilelsen og menneskets forhold til seg selv. Boken er kritisk til den hegelske dialektikken, som oppløser paradokset og åpner for en spekulativ forsoning av synd og nåde, noe som i realiteten opphever motsetningen mellom dem. Den pseudonyme forfatteren er en virkelig kristen, og boken åpner slik: «Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er i det Forholdet, at Forholdet forholder sig til sigselv; Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv».

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://sks.dk/forside/skr.asp og Dyrerud, T. A., et al. (2013). Kierkegaard og Norge. Oslo, Forl. Press Nasjonalbiblioteket. s. 29-30