Dato
5 mai 1849

Marcus Thrane, som er en sosialistisk agitator inspirert av den franske revolusjonen, og en forkjemper for allmenn stemmerett, frihandel og bedre allmueskole, etablerer Arbeider-Foreningernes Blad. Bevegelsen han har startet kalles thranebevegelsen, og på sitt største skal den komme til å bestå av rundt 30 000 medlemmer fordelt på over 400 foreninger. Thrane er ikke ateist, men han er sterkt kritisk til organisert religion. Thranebevegelsen skal komme til å få størst innflytelse i årene fra 1851 til 1856. I denne perioden bruker Thrane en kristen retorikk i sin kamp mot det bestående. Han ser med stor sympati på det folkelige og kirkekritiske aspektet ved haugianerbevegelsen, men er svært skeptisk til presteskapet, som legitimerer øvrigheten og kapitalismen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://no.wikipedia.org/wiki/Marcus_Thrane og Dyrerud, T. A., et al. (2013). Kierkegaard og Norge. Oslo, Forl. Press Nasjonalbiblioteket. s. 35-36