Image
Bergen. Gammelt stikk av Franciscus Hogenberg fra rundt 1580.
Dato
19 mai 1702

I dag bryter det ut en voldsom brann i Bergen. Brannen oppstår nær Manufaturhuset ved Lille Lungeaardsvann.  Herfra sprer den seg mot Vågen, der den på Strandsiden raser fram til Holbergsallmenningen og på østsiden fram til Mariakirken. Det brenner i til sammen omtrent et halvt døgn.

Latinskolen brenner også ned. En av elevene ved der er Ludvig Holberg. Etter brannen flytter han til København for å studere videre der.

Blant andre bygninger som brenner ned eller får store skader er Det tyske kontor, Domkirken, Korskirken, Martinskirken, Rådhuset, Manufakturhuset, Katedralskolen, Bispegården og St. Jørgens hospital.

Etter brannen står bergenserne igjen med et åpent terreng, og det betyr at de kan bygge opp en åpnere by som er tryggere i tilfelle nye branner. Allmenningene blir utvidet, slik at branner ikke så lett kan spre seg over dem. Dermed blir det også enklere å ferdes i den stadig voksende byen. Mellom Torgallmeneningen og Vetrlidsallmenningen blir Torget anlagt.  Domkirkeallmenningen blir også anlagt etter brannen, og det blir satt i gang en reorganisering av brannvesenet.

Bryggen kommer i stor grad til å være et resultat av gjenoppføringa etter brannen. Domkirken får store skader, og først i 1743 vil den igjen kunne den tas i bruk igjen etter reparasjoner som kommer til å koste over 15 000 daler.

Korskirken kan også restaureres, prisen der kommer til å bli på over 11 000 daler. For å finansiere dette må alle kirker i landet betale to daler i året i tre år. Ny katedralskolebygning kommer til å komme på på 3200 daler, og kommer til å stå ferdig i 1706.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei