Fra dato

Til dato

  • I dag bryter det ut en voldsom brann i Bergen. Brannen oppstår nær Manufaturhuset ved Lille Lungeaardsvann.  Herfra sprer den seg mot Vågen, der den på Strandsiden raser fram til Holbergsallmenningen og på østsiden fram til Mariakirken. Det brenner i til sammen omtrent et halvt døgn.

    Latinskolen brenner også ned. En av elevene ved der er Ludvig Holberg. Etter brannen flytter han til København for å studere videre der.