Dato
januar 1800

I Bergen, som i de seneste årene har fått forsterkninger til åndslivet i kraft av innflyttede danske embetsfamilier som Monrad, Kühle, Hesselberg og Wibe, blir det opprettet et privat teaterselskap som raskt vokser, og som snart teller 600 faste medlemmer. Dette er til stor glede for borgerskapets fruer, som teller to tredeler av medlemsmassen, og som så langt ikke har hatt noe å holde på med av kulturelle sysler. Byens kulturelle liv styres ellers i stor grad av en gruppe menn som er tett forbundet, og som lever et utstrakt selskapelig liv, med mye alkohol, hyppige taler og mye allsang, gjerne diktet for anledningen.

Sted
Korrekturlest?
Ja