Fra dato

Til dato

  • I Bergen, som i de seneste årene har fått forsterkninger til åndslivet i kraft av innflyttede danske embetsfamilier som Monrad, Kühle, Hesselberg og Wibe, blir det opprettet et privat teaterselskap som raskt vokser, og som snart teller 600 faste medlemmer. Dette er til stor glede for borgerskapets fruer, som teller to tredeler av medlemsmassen, og som så langt ikke har hatt noe å holde på med av kulturelle sysler.

  • Bergen brenner. Nykirken og 23 omliggende bygninger herjes av brann. Nykirken gjenreises med innsamlede midler.

  • Peter Andreas Heiberg er landsforvist fra Danmark. Hans kone Thomasine utivkler etter hvert et kjærlighetsforhold til den svenske husvennen Gyllembourg. Hun skriver et brev til sin mann for å be om skilsmisse. I dette "lettre remarquable", som hun siden kaller brevet, hevder hun kvinnens rett til frihet, kjærlighet og moderskap. Brevet uttrykker en usedvanlig kvinnelig identitet, som er sterk nok til å motstå den forurettede ektemannens stormende raseri og gripende bønner, en identitet, som i sin tid ble dannet, som hun skriver, med beslutningen om selv å ville amme sitt barn.