Dato
3 desember 1684

I dag blir Ludvig Holberg født i Bergen. Moren hans, Karen Lem, tilhører det bedre borgerskapet i byen, mens faren, Christian Nielsen Holberg, har steget fra enkel bakgrunn til stilling som oberstløytnant ved Bergenshus festning. Han kommer til å dø i løpet av det kommende året, mens Karen kommer til å dø når Ludvig er elleve.

De fleste av familiens verdier var gått tapt i brann, og etter morens død kommer Ludvig og søsknene hans til å bli satt ut til ulike familier. Han kommer blant annet til å oppholde seg noen år hos slektninger i Fron i Gudbrandsdalen før han vender tilbake til Bergen for å gå på latinskolen her og bo hos sin onkel Peder Lem. Han kommer til å reise mye i løpet av livet.

Ludvig kommer til å bi en kjent dansk-norsk forfatter og historiker. Han kommer til å flytte til Købehavn, og etter hert blir han prosessor ved universitetet der. Siden kommer litteraturhistorikere til å hevde at han mer enn noen annen forfatter representerer 1700-tallet i dansk-norsk åndshistorie.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei